Facebook Pixel

PRINCE2®

Rodzaj szkolenia:
Szkolenie stacjonarne
Dostawa:
Szkolenie stacjonarne
W cenie:
Podręcznik PRINCE2 2017
Już od
1,930.00zł
Wybierz szkolenie
Posłuchaj naszych podcastów ILX

PRINCE2® 2017 Foundation Fasttrack (Polskie) Szkolenie stacjonarne

Nasze szkolenia stacjonarne PRINCE2 Foundation umożliwiają naukę efektywnego zarządzania projektami z użyciem jednej z najbardziej znanych na świecie metodologii zarządzania projektem, w środowisku sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu poprzez interakcję z materiałem szkoleniowym oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Posłuchaj naszych podcastów ILX
Udostępnij
Szczegóły szkolenia
O szkoleniu

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami. Pomaga ustalić, kto powinien być zaangażowany i za co będzie odpowiedzialny. Nasze akredytowane szkolenie stacjonarne PRINCE2 Foundation pozwoli Ci zapoznać się z metodyką PRINCE2 i pomoże przygotować się do egzaminu Foundation, którego zadaniem jest ocena, czy potrafisz wykazać się wystarczającą znajomością i zrozumieniem metody zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie jest zgodne z programem nauczania PRINCE2 z 2017 roku.

Szkolenie jest zgodne z programem nauczania z 2017 roku i zawiera następujące moduły:

 • Czym jest projekt?
 • Struktura PRINCE2
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu
 • Ryzyko
 • Zmiany
 • Jakość
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Postępy
 • Zamykanie projektu

 

Jest to intensywne dwudniowe szkolenie.

Szkolenie jest zalecane dla:

 • kierowników projektu lub aspirujących kierowników projektu 
 • Innego personelu zaangażowanego w projektowanie, opracowywanie i realizację projektów, w tym:
  • członków komitetu sterującego (np. sponsorów); 
  • kierowników zespołów (np. kierowników ds. zarządzania dostarczaniem produktów);
  • zespołu nadzoru projektu (np. analityków zmian biznesowych);
  • zespołu wsparcia projektu (np. personelu biura projektów i programów);
  • kierowników liniowych/pracowników operacyjnych.

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami. Pomaga ustalić, kto powinien być zaangażowany i za co będzie odpowiedzialny. Nasze akredytowane szkolenie stacjonarne PRINCE2 Foundation pozwoli Ci zapoznać się z metodyką PRINCE2 i pomoże przygotować się do egzaminu Foundation, którego zadaniem jest ocena, czy potrafisz wykazać się wystarczającą znajomością i zrozumieniem metody zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie jest zgodne z programem nauczania PRINCE2 z 2017 roku.

Szkolenie jest zgodne z programem nauczania z 2017 roku i zawiera następujące moduły:

 • Czym jest projekt?
 • Struktura PRINCE2
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu
 • Ryzyko
 • Zmiany
 • Jakość
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Postępy
 • Zamykanie projektu

 

Jest to intensywne dwudniowe szkolenie.

Szkolenie jest zalecane dla:

 • kierowników projektu lub aspirujących kierowników projektu 
 • Innego personelu zaangażowanego w projektowanie, opracowywanie i realizację projektów, w tym:
  • członków komitetu sterującego (np. sponsorów); 
  • kierowników zespołów (np. kierowników ds. zarządzania dostarczaniem produktów);
  • zespołu nadzoru projektu (np. analityków zmian biznesowych);
  • zespołu wsparcia projektu (np. personelu biura projektów i programów);
  • kierowników liniowych/pracowników operacyjnych.
Cele nauki

Pod koniec szkolenia stacjonarnego PRINCE2 Foundation powinieneś:

 • rozumieć kluczowe pojęcia związane z projektami i PRINCE2;
 • rozumieć, w jaki sposób metodyka PRINCE2 opiera się na zasadach PRINCE2;
 • rozumieć tematy PRINCE2 i sposób ich stosowania w całym projekcie;
 • rozumieć procesy PRINCE2 i sposób ich realizacji w całym projekcie.
Co jest wliczone?

Jest to intensywne, dwudniowe szkolenie, które obejmuje:

 • oficjalny podręcznik PRINCE2;
 • podręcznik uczestnika;
 • grę szkoleniową;
 • koszt egzaminu PRINCE2 Foundation (egzamin jest przeprowadzany w ostatnim dniu szkolenia);
 • certyfikat na papierze.

Przekąski, łącznie z obiadem, zostaną zapewnione podczas trwania całego szkolenia.

Jest to intensywne, dwudniowe szkolenie, które obejmuje:

 • oficjalny podręcznik PRINCE2;
 • podręcznik uczestnika;
 • grę szkoleniową;
 • koszt egzaminu PRINCE2 Foundation (egzamin jest przeprowadzany w ostatnim dniu szkolenia);
 • certyfikat na papierze.

Przekąski, łącznie z obiadem, zostaną zapewnione podczas trwania całego szkolenia.

Egzamin ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytańegzamin
 • „z zamkniętą książką”
 • zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów (55%)

Egzamin ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytańegzamin
 • „z zamkniętą książką”
 • zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów (55%)

Click on a video link below to find out more about ILX Group and our PRINCE2 training services.

Najczęściej zadawane pytania na temat PRINCE2

Jak duży musi być projekt, aby można było zastosować metodykę PRINCE2?

PRINCE2 można stosować do każdego rodzaju projektów, od bardzo małych po bardzo duże. Nawet projekty trwające zaledwie kilka dni skorzystają na zastosowaniu niektórych wytycznych PRINCE2. Kluczem do udanego stosowania metodyki PRINCE2 jest pamiętanie, że daje ona duże możliwości konfiguracji, a zatem można ją dostosować do wszystkich typów projektów, niezależnie od branży i rynku.

Jakie są rodzaje kwalifikacji PRINCE2 i czego mnie nauczą?

Szkolenie PRINCE2 Foundation nauczy Cię zasad i terminologii metodyki PRINCE2, a po uzyskaniu kwalifikacji będziesz w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2.

Szkolenie PRINCE2 Practitioner nauczy Cię, jak stosować metodykę PRINCE2 do prowadzenia i zarządzania projektem w środowisku projektowym PRINCE2. Po uzyskaniu kwalifikacji będziesz w stanie stosować i dostosowywać metodykę PRINCE2 do potrzeb i problemów konkretnych scenariuszy projektów. Szkolenie zapewnia kompleksową wiedzę i zrozumienie zależności między zasadami, tematami i procesami PRINCE2 a produktami PRINCE2.

Recertyfikacja PRINCE2 jest przeznaczona dla osób, które zdały już egzamin na poziomie PRINCE2 Practitioner i chcą przedłużyć ważność certyfikatu. Komisja egzaminacyjna PRINCE2® ustaliła, że wszystkie osoby posiadające certyfikat PRINCE2 Practitioner powinny uzyskać ponowną certyfikację w ciągu 3-5 lat kalendarzowych od daty pierwotnej certyfikacji (niezaliczenie egzaminu recertyfikacyjnego po pięciu latach kalendarzowych od uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner powoduje utratę tego statusu).

Zarezerwuj szkolenie stacjonarne

{{ location.city }}
Data Czas Czas trwania Cena
{{ date.dateLocalized }}
Zatwierdzony termin, zarezerwuj miejsce już teraz.

Ograniczona liczb miejsc, zarezerwuj już teraz.
{{ date.time }} {{ date.duration }} Był {{ date.price | currencyFormat }}
Od {{ date.offerPrice | currencyFormat }}
{{ date.price | currencyFormat }}
O kwalifikacji

Celem poziomu Foundation jest potwierdzenie, że masz wystarczającą wiedzę i zrozumienie metodyki PRINCE2, aby móc efektywnie pracować z zespołem zarządzającym projektem, działając w środowisku wykorzystującym metodykę PRINCE2.

Celem poziomu Practitioner jest potwierdzenie, że w wystarczającym stopniu rozumiesz, jak stosować i dostosowywać PRINCE2 do konkretnych scenariuszy. Kandydat musi zdać egzamin PRINCE2 Foundation przed przystąpieniem do egzaminu Practitioner.