Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:
PRINCE2®
PRINCE2 może pomóc Ci osiągnąć cele i efektywnie zarządzać projektami.
zadzwoń do nas teraz
+48 22 307 17 00
Z egzaminem
Poproś o wycenę
Rodzaj szkolenia: Szkolenie stacjonarne
Dostawa: Szkolenie stacjonarne
W cenie: Podręcznik PRINCE2 6th Edition

PRINCE2® 6th Edition Foundation i Practitioner (Angielski) Szkolenie stacjonarne

Uzyskaj kwalifikacje PRINCE2 Practitioner w zaledwie pięć dni! Dowiedz się, co składa się na metodologię PRINCE2 i jak ją zastosować do swoich projektów. Szkolenie ma charakter stacjonarny i możesz uczyć się zarówno od instruktora, jak i od innych uczestników.

AXELOS (organ akredytujący PRINCE2) oficjalnie zmienił nazwę „PRINCE2 2017” na „PRINCE2 edycja 6”. Charakter szkolenia nie uległ zmianie i nadal jest zgodny z programem nauczania na rok 2017.

O szkoleniu

Oferowane przez ILX Group akredytowane szkolenia stacjonarne PRINCE2 Foundation i Practitioner zawierają wszystkie narzędzia szkoleniowe i materiały potrzebne do zdania egzaminów Foundation i Practitioner w zaledwie pięć dni. Szkolenie PRINCE2 Foundation wprowadzi Cię do metodyki PRINCE2, natomiast szkolenie Practitioner nauczy, jak stosować i dostosowywać metodykę PRINCE2 do prowadzenia i zarządzania projektem w praktyce. Szkolenie jest zgodne z programem nauczania na 6th Edition rok.

Wyniki nauki

Pod koniec szkolenia stacjonarnego PRINCE2 Foundation i Practitioner powinieneś:

 • rozumieć kluczowe pojęcia związane z projektami i PRINCE2;
 • rozumieć w jaki sposób metodyka PRINCE2 opiera się na zasadach PRINCE2;
 • rozumieć tematy PRINCE2 i sposób ich stosowania w całym projekcie;
 • rozumieć procesy PRINCE2 i sposób ich realizacji w całym projekcie.
 • stosować zasady PRINCE2 w odpowiednim kontekście;
 • stosować i dostosowywać odpowiednie aspekty tematów PRINCE2 w odpowiednim kontekście;
 • stosować i dostosowywać odpowiednie aspekty procesów PRINCE2 w odpowiednim kontekście.

 

Co jest zawarte?

Szkolenie PRINCE2 Foundation jest zgodne z programem nauczania z 6th Edition roku i zawiera następujące moduły:

 • Czym jest projekt?
 • Struktura PRINCE2
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu
 • Ryzyko
 • Zmiany
 • Jakość
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Postępy
 • Zamykanie projektu


Szkolenie PRINCE2 Practitioner jest zgodne z programem nauczania z 6th Edition roku i zapewnia uczestnikom:

 • unikatowy zeszyt ćwiczeń ILX Group „Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Practitioner”, zawierający przykładowe pytania z egzaminu Practitioner i wytyczne dotyczące oceniania;
 • przegląd całej metodyki pomagający utrwalić wiedzę i rozwiać wszelkie niejasności;
 • indywidualne ćwiczenia oparte na scenariuszach mające na celu zwrócenie uwagi kandydatów na zastosowanie metodyki PRINCE2 w praktyce.

Materiały

Jest to intensywne pięciodniowe szkolenie stacjonarne, które obejmuje:

 • wszystkie materiały
 • szkolenioweoficjalny podręcznik PRINCE2
 • koszt egzaminów PRINCE2 Foundation i Practitioner(Egzaminy przeprowadzane są w trakcie trwania szkolenia)
 • mapę procesów PRINCE2


przekąski zostaną zapewnione podczas trwania całego szkolenia.

Uwaga: Kandydat musi zdać egzamin PRINCE2 Foundation w trzecim dniu szkolenia zanim przystąpi do egzaminu Practitioner w ostatnim dniu.

Odbiorcy docelowi

Szkolenie jest zalecane dla:

 • kierowników projektu lub aspirujących kierowników projektu
 • Innego personelu zaangażowanego w projektowanie, opracowywanie i realizację projektów, w tym:
  • członków komitetu sterującego (np. sponsorów),
  • kierowników zespołów (np. kierowników ds. zarządzania dostarczaniem produktów),
  • zespołu nadzoru projektu (np. analityków zmian biznesowych),
  • zespołu wsparcia projektu (np. personelu biura projektów i programów),
  • kierowników liniowych/pracowników operacyjnych.

Warunki wstępne

Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do egzaminu Practitioner kandydat musi zdać egzamin PRINCE2 Foundation.

 

Forma egzaminu

Egzamin Foundation ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytańegzamin
 • „z zamkniętą książką”
 • zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów (55%)


Egzamin Practitioner ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 150 minut
 • 68 pytańzaliczenie
 • wymaga uzyskania 38/68 punktów (55%)
 • egzamin „z otwartą książką” (dozwolony jedynie oficjalny podręcznik PRINCE2).


Przed przystąpieniem do egzaminu Practitioner kandydat musi zdać egzamin PRINCE2 Foundation.

Kliknij na poniższy link wideo, aby dowiedzieć się więcej o ILX Group i naszych usługach szkoleniowych PRINCE2.

500,000+
absolwenci
5,000+
klienci korporacyjni
96%
satysfakcja konsumenta