Facebook Pixel

PRINCE2®

Rodzaj szkolenia:
Szkolenie stacjonarne
Dostawa:
Szkolenie stacjonarne
Już od
3,700.00zł
Wybierz szkolenie
Posłuchaj naszych podcastów ILX

PRINCE2® 2017 Foundation & Practitioner (Polskie) Szkolenie stacjonarne

Uzyskaj kwalifikacje PRINCE2 Practitioner w zaledwie pięć dni! Dowiedz się, co składa się na metodologię PRINCE2 i jak ją zastosować do swoich projektów. Szkolenie ma charakter stacjonarny i możesz uczyć się zarówno od instruktora, jak i od innych uczestników.

 

 

Posłuchaj naszych podcastów ILX
Udostępnij
Szczegóły szkolenia
O szkoleniu

Oferowane przez ILX Group akredytowane szkolenia stacjonarne PRINCE2 Foundation i Practitioner zawierają wszystkie narzędzia szkoleniowe i materiały potrzebne do zdania egzaminów Foundation i Practitioner w zaledwie pięć dni.
Szkolenie PRINCE2 Foundation wprowadzi Cię do metodyki PRINCE2, natomiast szkolenie Practitioner nauczy, jak stosować i dostosowywać metodykę PRINCE2 do prowadzenia i zarządzania projektem w praktyce. Szkolenie jest zgodne z programem nauczania na 2017 rok.

Szkolenie PRINCE2 Foundation jest zgodne z programem nauczania z 2017 roku i zawiera następujące moduły:

 • Czym jest projekt? 
 • Struktura PRINCE2 
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja 
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu 
 • Ryzyko 
 • Zmiany 
 • Jakość 
 • Zarządzanie zakresem etapu 
 • Sterowanie etapem 
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów 
 • Postępy
 • Zamykanie projektu

Szkolenie PRINCE2 Practitioner jest zgodne z programem nauczania z 2017 roku i zapewnia uczestnikom:

 • unikatowy zeszyt ćwiczeń ILX Group „Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Practitioner”, zawierający przykładowe pytania z egzaminu Practitioner i wytyczne dotyczące oceniania
 • przegląd całej metodyki pomagający utrwalić wiedzę i rozwiać wszelkie niejasności
 • indywidualne ćwiczenia oparte na scenariuszach mające na celu zwrócenie uwagi kandydatów na zastosowanie metodyki PRINCE2 w praktyce

Szkolenie jest zalecane dla:

 • kierowników projektu lub aspirujących kierowników projektu 
 • Innego personelu zaangażowanego w projektowanie, opracowywanie i realizację projektów, w tym: 
 • członków komitetu sterującego (np. sponsorów) 
 • kierowników zespołów (np. kierowników ds. zarządzania dostarczaniem produktów)
 • zespołu nadzoru projektu (np. analityków zmian biznesowych)
 • zespołu wsparcia projektu (np. personelu biura projektów i programów)
 • kierowników liniowych/pracowników operacyjnych

Oferowane przez ILX Group akredytowane szkolenia stacjonarne PRINCE2 Foundation i Practitioner zawierają wszystkie narzędzia szkoleniowe i materiały potrzebne do zdania egzaminów Foundation i Practitioner w zaledwie pięć dni.
Szkolenie PRINCE2 Foundation wprowadzi Cię do metodyki PRINCE2, natomiast szkolenie Practitioner nauczy, jak stosować i dostosowywać metodykę PRINCE2 do prowadzenia i zarządzania projektem w praktyce. Szkolenie jest zgodne z programem nauczania na 2017 rok.

Szkolenie PRINCE2 Foundation jest zgodne z programem nauczania z 2017 roku i zawiera następujące moduły:

 • Czym jest projekt? 
 • Struktura PRINCE2 
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja 
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu 
 • Ryzyko 
 • Zmiany 
 • Jakość 
 • Zarządzanie zakresem etapu 
 • Sterowanie etapem 
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów 
 • Postępy
 • Zamykanie projektu

Szkolenie PRINCE2 Practitioner jest zgodne z programem nauczania z 2017 roku i zapewnia uczestnikom:

 • unikatowy zeszyt ćwiczeń ILX Group „Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Practitioner”, zawierający przykładowe pytania z egzaminu Practitioner i wytyczne dotyczące oceniania
 • przegląd całej metodyki pomagający utrwalić wiedzę i rozwiać wszelkie niejasności
 • indywidualne ćwiczenia oparte na scenariuszach mające na celu zwrócenie uwagi kandydatów na zastosowanie metodyki PRINCE2 w praktyce

Szkolenie jest zalecane dla:

 • kierowników projektu lub aspirujących kierowników projektu 
 • Innego personelu zaangażowanego w projektowanie, opracowywanie i realizację projektów, w tym: 
 • członków komitetu sterującego (np. sponsorów) 
 • kierowników zespołów (np. kierowników ds. zarządzania dostarczaniem produktów)
 • zespołu nadzoru projektu (np. analityków zmian biznesowych)
 • zespołu wsparcia projektu (np. personelu biura projektów i programów)
 • kierowników liniowych/pracowników operacyjnych
Cele nauki

Pod koniec szkolenia stacjonarnego PRINCE2 Foundation i Practitioner powinieneś:

 • rozumieć kluczowe pojęcia związane z projektami i PRINCE2
 • rozumieć, w jaki sposób metodyka PRINCE2 opiera się na zasadach PRINCE2
 • rozumieć tematy PRINCE2 i sposób ich stosowania w całym projekcie
 • rozumieć procesy PRINCE2 i sposób ich realizacji w całym projekcie
 • stosować zasady PRINCE2 w odpowiednim kontekście
 • stosować i dostosowywać odpowiednie aspekty tematów PRINCE2 w odpowiednim kontekście
 • stosować i dostosowywać odpowiednie aspekty procesów PRINCE2 w odpowiednim kontekście

Jest to intensywne pięciodniowe szkolenie stacjonarne, które obejmuje:

 • wszystkie materiały szkoleniowe
 • oficjalny podręcznik PRINCE2
 • koszt egzaminów PRINCE2 Foundation i Practitioner (Egzaminy przeprowadzane są w trakcie trwania szkolenia) 
 • mapę procesów PRINCE2 

przekąski zostaną zapewnione podczas trwania całego szkolenia.

Jest to intensywne pięciodniowe szkolenie stacjonarne, które obejmuje:

 • wszystkie materiały szkoleniowe
 • oficjalny podręcznik PRINCE2
 • koszt egzaminów PRINCE2 Foundation i Practitioner (Egzaminy przeprowadzane są w trakcie trwania szkolenia) 
 • mapę procesów PRINCE2 

przekąski zostaną zapewnione podczas trwania całego szkolenia.

Egzamin Foundation ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań egzamin
 • „z zamkniętą książką”
 • zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów (55%)

Egzamin Practitioner ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 150 minut
 • 68 pytań zaliczenie wymaga uzyskania
 • „z otwartą książką” (dozwolony jedynie oficjalny podręcznik PRINCE2)
 • 38/68 punktów (55%)egzamin

Egzamin Foundation ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań egzamin
 • „z zamkniętą książką”
 • zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów (55%)

Egzamin Practitioner ma następującą formę:

 • czas trwania egzaminu 150 minut
 • 68 pytań zaliczenie wymaga uzyskania
 • „z otwartą książką” (dozwolony jedynie oficjalny podręcznik PRINCE2)
 • 38/68 punktów (55%)egzamin

Najczęściej zadawane pytania na temat PRINCE2

Jak duży musi być projekt, aby można było zastosować metodykę PRINCE2?

PRINCE2 można stosować do każdego rodzaju projektów, od bardzo małych po bardzo duże. Nawet projekty trwające zaledwie kilka dni skorzystają na zastosowaniu niektórych wytycznych PRINCE2. Kluczem do udanego stosowania metodyki PRINCE2 jest pamiętanie, że daje ona duże możliwości konfiguracji, a zatem można ją dostosować do wszystkich typów projektów, niezależnie od branży i rynku.

Jakie są rodzaje kwalifikacji PRINCE2 i czego mnie nauczą?

Szkolenie PRINCE2 Foundation nauczy Cię zasad i terminologii metodyki PRINCE2, a po uzyskaniu kwalifikacji będziesz w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2.

Szkolenie PRINCE2 Practitioner nauczy Cię, jak stosować metodykę PRINCE2 do prowadzenia i zarządzania projektem w środowisku projektowym PRINCE2. Po uzyskaniu kwalifikacji będziesz w stanie stosować i dostosowywać metodykę PRINCE2 do potrzeb i problemów konkretnych scenariuszy projektów. Szkolenie zapewnia kompleksową wiedzę i zrozumienie zależności między zasadami, tematami i procesami PRINCE2 a produktami PRINCE2.

Recertyfikacja PRINCE2 jest przeznaczona dla osób, które zdały już egzamin na poziomie PRINCE2 Practitioner i chcą przedłużyć ważność certyfikatu. Komisja egzaminacyjna PRINCE2® ustaliła, że wszystkie osoby posiadające certyfikat PRINCE2 Practitioner powinny uzyskać ponowną certyfikację w ciągu 3-5 lat kalendarzowych od daty pierwotnej certyfikacji (niezaliczenie egzaminu recertyfikacyjnego po pięciu latach kalendarzowych od uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner powoduje utratę tego statusu).

Zarezerwuj szkolenie stacjonarne

{{ location.city }}
Data Czas Czas trwania Cena
{{ date.dateLocalized }}
Zatwierdzony termin, zarezerwuj miejsce już teraz.

Ograniczona liczb miejsc, zarezerwuj już teraz.
{{ date.time }} {{ date.duration }} Był {{ date.price | currencyFormat }}
Od {{ date.offerPrice | currencyFormat }}
{{ date.price | currencyFormat }}
O kwalifikacji

Celem poziomu Foundation jest potwierdzenie, że masz wystarczającą wiedzę i zrozumienie metodyki PRINCE2, aby móc efektywnie pracować z zespołem zarządzającym projektem, działając w środowisku wykorzystującym metodykę PRINCE2.

Celem poziomu Practitioner jest potwierdzenie, że w wystarczającym stopniu rozumiesz, jak stosować i dostosowywać PRINCE2 do konkretnych scenariuszy. Kandydat musi zdać egzamin PRINCE2 Foundation przed przystąpieniem do egzaminu Practitioner.