Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Oceny formalne

Formalne oceny poziomu dojrzałości PRINCE2

Istnieje wiele sposobów, jak organizacja może ocenić swoją „dojrzałość” w kontekście portfela, programu i projektu. Systemy oceny można podzielić na dwie kategorie ‒ akredytowane i nieakredytowane.

Oceny, które nie dają żadnej formy akredytacji lub certyfikacji

Oceny, które nie dają żadnej formy akredytacji lub certyfikacji są zazwyczaj przeprowadzane w celu określenia aktualnej zdolności instytucjonalnej i tego, czy istnieje potencjał dalszych ulepszeń. Oceny mogą dokonywać pracownicy firmy lub osoby z zewnątrz.

Zarejestrowani konsultanci ILX mogą pomóc zorganizować przeprowadzenie takiej oceny.

Akredytowane systemy oceny

Akredytowane systemy oceny mają formę niezależnej zewnętrznej oceny następującej zwykle po okresie ukierunkowanego wdrożenia dostosowanej, ustrukturyzowanej metody lub podejścia. PRINCE2 jest przykładem takiego podejścia.

Zarejestrowani konsultanci ILX mają długą historię udanego wspierania organizacji z różnych sektorów rynku w uzyskiwaniu tej niezależnej weryfikacji z wykorzystaniem najlepszych praktyk, narzędzi i modeli dojrzałości do osiągnięcia celów organizacji.