Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Australijski Departament Służb Parlamentarnych (kancelaria premiera)

Studia przypadków PRINCE2®

Poza sprawowaniem pieczy nad budynkiem Izby Parlamentu, Departament Służb Parlamentarnych jest odpowiedzialny za dostarczenie parlamentowi usług transmisji oraz oficjalnego raportu Hansard, zawierającego kompletny zapis obrad parlamentu. Departament zapewnia także obsługę informatyczną oraz usługi biblioteczne i wyszukiwania informacji dla członków parlamentu, komisji parlamentarnych oraz innych użytkowników budynku.

Różnorodność usług świadczonych przez Departament Służb Parlamentarnych, który miał swoje początki w trzech osobnych departamentach, oraz szereg zestawów umiejętności jego personelu zaowocowały wieloma różnymi systemami zarządzania projektami stosowanymi w jego strukturach. Te różne systemy oznaczały, że obsługa klienta, rozwój projektów biznesowych, estymacja kosztów i zarządzanie ryzykiem cechowały się różnymi standardami i różną jakością. W roku 2007 dział rozwoju produktów i usług podjął decyzję o wdrożeniu jednolitej metodyki zarządzania projektami, co doprowadziło do wprowadzenia PRINCE2®.

Nastąpiła znacząca zmiana w sposobie realizacji projektów, w tym zwiększenie świadomości personelu na temat ról i obowiązków w cyklu życia zarządzania projektem. Silne zasady zarządzania w ramach PRINCE2 umożliwiły przydzielenie procesu decyzyjnego pracownikom na odpowiednim poziomie i ułatwienie wdrażania szerszych strategii. Umożliwiły również bardziej efektywne zaangażowanie interesariuszy w proces zatwierdzania i zarządzania projektem.

Wspólna metodologia w całym Departamencie przyniosła również znaczne korzyści.

Cały personel kierujący projektami, od dyrektorów projektu po członków komitetów sterujących, przeszedł szkolenie PRINCE2. Dzięki temu zaczęto mówić tym samym językiem i ujednoliciły się oczekiwania. Perspektywy kariery dla personelu są wzmacniane dzięki wspólnym kwalifikacjom. Kierownicy projektów mogą teraz płynnie manewrować pomiędzy projektami oraz szybko i skutecznie wnosić swój wkład. Departament Służb Parlamentarnych może również łatwiej zatrudniać doświadczonych dyrektorów i kierowników projektów z kwalifikacjami PRINCE2 z całej służby publicznej, jak i z biznesu.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełne studium przypadku, klikając tutaj.