Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Zacierając granice

Studia przypadków PRINCE2®

Natural England jest publicznym pozaministerialnym organem władzy wykonawczej odpowiadającym przed Ministrem ds. Środowiska, Żywności i Rozwoju Wsi. Celem tej organizacji, zatrudniającej 2350 pracowników na terenie całej Anglii, jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Anglii, a także zachęcanie ludzi, aby aktywnie dbali o swoje otoczenie.

W 5th Edition firma ILX Group otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na szkolenia i doradztwo z zakresu Zarządzania Projektami i Programami [PPM] dla Natural England, która planowała podnieść wydajność i spójność zarządzania programami i projektami w całej organizacji. Pierwotnie większość szkoleń prowadzonych przez ekspertów ILX odbywała się w klasycznych salach szkoleniowych, gdzie zespoły PPM ulepszały swoje umiejętności. Jednak w 2012 r. organizacja postanowiła wdrożyć bardziej elastyczne podejście w oparciu o kluczowe zasady. W efekcie, nowo powstały zespół wydajności programów musiał przeorganizować swoje szkolenia w tym zakresie.

ROZWIĄZANIE

Za radą ILX, zespół ds. projektów i programów postanowił wdrożyć mieszaną metodę szkolenia. „Główny konsultant PPM z ILX doradził nam, abyśmy rozważyli mieszane podejście do szkoleń, które zakładało najpierw szkolenie cyfrowe, a następnie sesje warsztatowe” ‒ komentuje Dave White, kierownik zespołu PPM w Natural England.

„To gwarantowało, że szkolenia były dostosowane do podejścia Natural England, a jednocześnie odznaczały się maksymalną wydajnością.” 

Ponieważ ILX jest preferowanym dostawcą szkoleń dla Natural England, oczywistym było, że zespół ds. projektów i programów będzie wracał do ILX z kolejnymi grupami pracowników zajmujących się projektami i programami w Natural England i których podstawową potrzebą jest rozwijanie umiejętności zarządzania nimi.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełne studium przypadku, klikając  tutaj.