Facebook Pixel
Do 35% zniżki na wszystkie szkolenia e-learningowe
z kodem: ONLINEPL

Forma egzaminu PRINCE2

Egzaminy PRINCE2 można zdawać:

 • w ramach akredytowanego szkolenia PRINCE2 zorganizowanego przez dostawcę szkoleń PRINCE2,
 • online lub
 • w publicznym centrum egzaminacyjnym PRINCE2.

Niezależnie od wybranej opcji, wszystkie egzaminy PRINCE2 mają taki sam styl i strukturę.

Egzamin PRINCE2 Foundation

Poziom ten ma na celu sprawdzenie, czy kandydat będzie w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2. Aby zdać, kandydaci muszą udowodnić, że rozumieją zasady i terminologię metodyki, a w szczególności muszą być w stanie:

 • opisać cel i główną treść wszystkich ról, siedem zasad, siedem tematów oraz siedem procesów
 • określić, które produkty zarządzania są wprowadzane i wyprowadzane w ramach siedmiu procesów
 • podać główny cel i kluczowe treści najważniejszych produktów zarządzania
 • określić zależności pomiędzy procesami, produktami, rolami i wymiarami zarządzania projektem.

Forma egzaminu

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań
 • egzamin „z zamkniętą książką”
 • zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów (55%)

Pozostałe informacje

 • Szkolenia PRINCE2 Foundation przeprowadzane przez ILX Group są w pełni akredytowane.
 • ILX Group jest zarejestrowanym dostawcą usług edukacyjnych (Registered Education Provider, REP) instytutu Project Management Institute (PMI®) i posiada numer dostawcy 3490. Po ukończeniu tego szkolenia otrzymasz

18 punktów PDU (szkolenie internetowe) 21 punktów PDU (szkolenie stacjonarne)

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się, jak rejestrować punkty PDU

Egzamin PRINCE2 Practitioner

Ten poziom ma na celu sprawdzenie, czy kandydat potrafi zastosować metodykę PRINCE2 do prowadzenia i zarządzania nieskomplikowanym projektem w środowisku projektowym PRINCE2. Kandydaci muszą wykazać, że potrafią stosować i dostosowywać metodykę PRINCE2 do potrzeb i problemów danego scenariusza projektu.

W szczególności:

 • podać szczegółowe wyjaśnienia wszystkich zasad, tematów i procesów oraz praktyczne przykłady wszystkich produktów PRINCE2, które mogłyby zostać zastosowane w konkretnych okolicznościach scenariusza projektu;
 • pokazać, że rozumieją zależności między zasadami, tematami i procesami oraz produktami PRINCE2 i potrafią zastosować tę wiedzę w praktyce;
 • zademonstrować, że rozumieją przyczyny zasad, tematów i procesów PRINCE2, jak również zasady leżące u podstaw tych elementów;
 • zademonstrować umiejętność dostosowania PRINCE2 do różnych okoliczności projektu.

Forma egzaminu

 • czas trwania egzaminu 150 minut
 • 68 pytań
 • zaliczenie wymaga uzyskania 38/68 punktów (55%)
 • egzamin „z otwartą książką” (jedynie oficjalny podręcznik PRINCE2)

Warunki wstępne

Aby podejść do egzaminu PRINCE2 Practitioner, należy przedstawić potwierdzenie zaliczenia jednego z następujących egzaminów:

 • PRINCE2 Foundation
 • Project Management Professional (PMP)®
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
 • IPMA ‒ poziom A® (Certyfikowany dyrektor projektu)
 • IPMA ‒ poziom B® (Certyfikowany główny kierownik projektu)
 • IPMA ‒ poziom C® (Certyfikowany kierownik projektu)
 • IPMA ‒ poziom D® (Certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami)

Dodatkowe informacje

 • Szkolenia PRINCE2 Practitioner przeprowadzane przez ILX Group są w pełni akredytowane.
 • ILX Group jest zarejestrowanym dostawcą usług edukacyjnych (Registered Education Provider, REP) instytutu PMI i posiada numer dostawcy 3490. Po ukończeniu tego szkolenia otrzymasz

20 punktów PDU (szkolenie internetowe) 21 punktów PDU (szkolenie stacjonarne)

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak rejestrować punkty PDU

Egzamin PRINCE2 Agile Foundation

Ten poziom ma na celu sprawdzenie, czy kandydat będzie w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zwinnego zespołu zarządzającego projektem i czy rozumie, w jaki sposób PRINCE2 współdziała z koncepcjami zwinnymi. W szczególności kandydaci muszą:

 • dokładnie i kompleksowo rozumieć wymagania dotyczące nadzoru wg metodyki PRINCE2;
 • zdobyć szeroki zakres wiedzy na temat zwinnych koncepcji i technik, w tym: Scrum, Kanban, Lean Startup i Cynefin;
 • poznać punkty styku pomiędzy metodyką PRINCE2 a zwinnymi sposobami pracy.

Forma egzaminu

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 50 pytań
 • egzamin „z zamkniętą książką”
 • zaliczenie wymaga uzyskania 28/50 punktów (55%)

Pozostałe informacje

 • Szkolenia PRINCE2 Foundation przeprowadzane przez ILX Group są w pełni akredytowane.
 • ILX Group jest zarejestrowanym dostawcą usług edukacyjnych (Registered Education Provider, REP) instytutu Project Management Institute (PMI®) i posiada numer dostawcy 3490.

Egzamin PRINCE2 Agile Practitioner

Poziom ten ma na celu sprawdzenie, czy kandydat jest w stanie zastosować zwinne metody do prowadzenia i zarządzania projektami w środowisku PRINCE2. W tym celu musi wykazać, że potrafi zastosować i dostosować swoją wiedzę o metodyce PRINCE2 do projektów w zwinnym kontekście.

 • pokazać, że rozumieją podstawowe pojęcia zwinnych sposobów pracy;
 • pokazać, że rozumieją cel i kontekst łączenia metodyki PRINCE2® ze zwinnym sposobem pracy;
 • zademonstrować umiejętność poprawiania i dostosowywania sześciu aspektów projektu w zwinnym kontekście;
 • zademonstrować umiejętność dostosowywania zasad, tematów, procesów i produktów zarządzania PRINCE2 do zwinnych projektów.

Forma egzaminu

 • czas trwania dwie i pół godziny (150 minut)
 • 50 pytań
 • 30/50 required to pass = 60% pass mark
 • egzamin „z otwartą książką” (jedynie oficjalny podręcznik PRINCE2 Agile)

Warunki wstępne

Aby przystąpić do egzaminu PRINCE2 Agile Practitioner, kandydat musi przedstawić potwierdzenie zaliczenia jednego z następujących egzaminów:

 • PRINCE2 Foundation (lub wyższy)
 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA ‒ poziom A (Certyfikowany dyrektor projektu)
 • IPMA ‒ poziom B (Certyfikowany główny kierownik projektu)
 • IPMA ‒ poziom C (Certyfikowany kierownik projektu)
 • IPMA ‒ poziom D (Certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami)

Dodatkowe informacje

 • Szkolenia PRINCE2 Agile Practitioner przeprowadzane przez ILX Group są w pełni akredytowane.
 • ILX Group jest zarejestrowanym dostawcą usług edukacyjnych (Registered Education Provider, REP) instytutu PMI i posiada numer dostawcy 3490. 

Jak zdać PRINCE2 ‒ przygotowanie do egzaminu

Nie ma powodu bać się egzaminu PRINCE2, jeśli jest się dobrze przygotowanym. Poniżej przedstawiamy ogólne techniki przygotowania do egzaminów PRINCE2, które pomogą Ci zdać egzamin.

Przykładowe pytania egzaminacyjne PRINCE2 ‒ skorzystaj z egzaminu próbnego PRINCE2 przygotowanego przez ILX Group.

Egzamin próbny ILX Group to kompleksowy test, który pozwoli Ci sprawdzić zrozumienie i przyswojenie materiału szkolenia.

Pytania egzaminacyjne PRINCE2 są wybierane losowo z przykładowego egzaminu PRINCE2 i trzeba na nie odpowiedzieć w określonym czasie, tak jak odbywa się to w warunkach egzaminacyjnych PRINCE2.

ILX oferuje egzamin próbny w ramach szkolenia i można pobrać jego wersję testową, aby mieć przedsmak rzeczywistych egzaminów PRINCE2 Foundation i Practitioner.

Przejrzyj pytania z poprzednich egzaminów PRINCE

Przeglądanie pytań z poprzednich egzaminów PRINCE2 to świetny sposób na sprawdzenie swojej wiedzy na dany temat oraz zapoznanie się z rodzajem pytań, jakich można się spodziewać na egzaminie PRINCE2.

Znajomość materiału ze szkolenia PRINCE2 jest niezbędna, ale nie wystarczy, aby zagwarantować sukces na egzaminie PRINCE2 ‒ kandydat musi też potrafić skutecznie udzielić odpowiedzi w warunkach egzaminacyjnych.

Poćwicz odpowiadanie na przykładowe pytania w tej samej formie, co na egzaminie oraz w symulowanym środowisku testowym. Nawet jeśli to tylko ćwiczenie, warto udzielać pełnych odpowiedzi na pytania, przechodząc tym samym przez cały proces myślenia.

Ćwiczenie powinno służyć jako źródło informacji zwrotnej. Sprawdź odpowiedzi na przykładowe pytania, aby zdiagnozować swoje mocne i słabe strony. Jeśli masz jakieś słabe punkty w danym obszarze, wróć i przestudiuj je, aby wyeliminować wszelkie niedociągnięcia.

Powtarzanie materiału przy użyciu notatek podsumowujących

Stwórz skróconą wersję swoich notatek i materiałów szkoleniowych w postaci notatek podsumowujących, które określają kluczowe terminy i pojęcia PRINCE2. Upewnij się, że je rozumiesz.

Proces sporządzania notatek podsumowujących może pomóc w przyswojeniu większej ilości informacji. Zapisując te informacje ze zrozumieniem, a nie tylko patrząc na nie, łatwiej możesz przyswoić materiał. Następnym krokiem jest wykorzystanie innych zmysłów: możesz czytać notatki na głos, a nawet je nagrywać i odsłuchiwać.