Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

PRINCE2 Foundation

Kwalifikacja PRINCE2 Foundation jest pierwszą z dwóch kwalifikacji PRINCE2 wymaganych do uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner.

Program szkolenia PRINCE2 Foundation

Egzamin PRINCE2 ma na celu sprawdzenie, czy kandydat będzie w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2.

Aby zdać, kandydaci muszą udowodnić, że rozumieją zasady i terminologię metodyki, a w szczególności muszą być w stanie:

 • opisać cel i główną treść wszystkich ról, siedem zasad, siedem tematów oraz siedem procesów;
 • określić, które produkty zarządzania są wprowadzane i wyprowadzane w ramach siedmiu procesów;
 • podać główny cel i kluczowe treści najważniejszych produktów zarządzania;
 • określić zależności pomiędzy procesami, produktami, rolami i wymiarami zarządzania projektem.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • nowi i doświadczeni członkowie zespołów projektowych
 • konsultanci/pracownicy kontraktowi działający w środowisku PRINCE2
 • kierownicy projektów
 • kierownicy programów
 • kierownicy zespołów i personel pomocniczy
 • pracownicy, którzy będą pełnili określoną rolę w zespole projektowym działającym w środowisku PRINCE2.

Warunki wstępne

Kandydaci powinni posiadać pewną wiedzę na temat zarządzania projektami, ale nie ma żadnego formalnego wymogu kwalifikującego do egzaminu Foundation.

Forma egzaminu

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań
 • egzamin „z zamkniętą książką”
 • Zaliczenie wymaga uzyskania 36/60 punktów (60%)

Więcej informacji o egzaminie Foundation dostępnych jest tutaj..

Co dalej?

Możesz odbyć szkolenie PRINCE2 Foundation, aby nauczyć się podstaw, terminologii i otrzymać kompleksowe wprowadzenie do PRINCE2 poprzez nasze

Jeśli chcesz podjąć się zarówno szkolenia PRINCE2 Foundation, jak i Practitioner, możesz wybrać jedną z trzech opcji: