Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Newcastle-Under-Lyme College idzie dalej dzięki PRINCE2

Studia przypadków PRINCE2®

Newcastle-Under-Lyme College był partnerem dostarczającym umiejętności w ramach projektu „Rozwój umiejętności w Midlands” finansowanego przez EFS. Do uczelni zwrócił się związek zawodowy reprezentujący 96 pracowników z dużej firmy świadczącej usługi finansowe, która stanęła przed perspektywą redukcji zatrudnienia w czerwcu 2012 roku. Podobnie jak wiele innych uczelni, Newcastle-Under-Lyme College wykorzystał środki z funduszu EFS na wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą zatrudnienia i opracował szereg rozwiązań szkoleniowych, aby sprostać ich potrzebom. W tym przypadku wiele osób stojących w obliczu zwolnień pracowało w środowisku projektowym, ale nie posiadało kwalifikacji PRINCE2 oczekiwanych przez potencjalnych nowych pracodawców.

Newcastle-Under-Lyme College podjął już decyzję o współpracy z ILX Group w celu rozszerzenia zakresu oferowanych kursów zawodowych, a nowe partnerstwo stanowiło odpowiedź na wymagania związków zawodowych. Uczelnia była pod szczególnym wrażeniem rozwiązań edukacyjnych w zakresie nauczania mieszanego oferowanych przez ILX Group, a korzyści płynące z nauczania mieszanego były idealne w tych wyjątkowych okolicznościach. „Ważne jest, aby uczelnie były elastyczne i reagowały na lokalne potrzeby. Mieliśmy grupę ludzi, których czekało zwolnienie z pracy. Posiadali oni umiejętności i doświadczenie, ale niekoniecznie kwalifikacje, które umożliwiłyby im szybkie ponowne wejście na rynek pracy. Skuteczna współpraca z firmą, związkami zawodowymi i ILX Group sprawiła, że uczelnia była w stanie znaleźć rozwiązanie szkoleniowe odpowiadające ich potrzebom” ‒ powiedziała Val Tomlinson, zastępca dyrektora Newcastle-Under-Lyme College.

Opracowany przez ILX Group pilotażowy pakiet doskonalenia zawodowego „Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2” ma umożliwić uczelniom dostarczanie akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami cieszących się uznaniem w sektorze publicznym i prywatnym, które przyciągną profesjonalnych i półprofesjonalnych studentów dorosłych.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełne studium przypadku, klikając tutaj.