Facebook Pixel
Do 35% zniżki na wszystkie szkolenia e-learningowe
z kodem: ONLINEPL

Studium przypadku PMMM PRINCE2

Vodafone ‒ UK TS i PMMM Poziom 3

W 2003 r. Departament systemów telekomunikacyjnych Vodafone UK Technology (departament TS) wziął udział w badaniach dotyczących Modelu dojrzałości zarządzania projektami (PMMM) zorganizowanych przez kancelarię brytyjskiego rządu (Cabinet Office). Departament uznał to za okazję do porównania się z nowym standardem.

W wyniku badań i nacisków wewnętrznych departament TS zdecydował w 2004 r., że uzyska akredytację „3 poziomu”, wykorzystując model PMMM kancelarii brytyjskiego rządu jako kluczowy krok w kierunku poprawy zdolności realizacji projektów.

Firma Vodafone stosowała już wtedy PRINCE2 jako preferowaną metodykę zarządzania projektami i postanowiła uzyskać „poziom 3” w modelu dojrzałości PRINCE2 (P2MM), aby zapewnić, że jego użycie jest pragmatyczne i dostosowane do celu.

Projekt „poprawy zdolności” został zainicjowany w kwietniu 2004 r. przy użyciu PRINCE2 i został ukończony w grudniu 2004 r. Został podzielony na pięć głównych etapów zarządzania.

  • Inicjacjaobecna zdolność wyjściowa
  • Badanieustalenie rozwiązania i stworzenie standardów
  • Szkoleniew zakresie nowych standardów dla różnych grup interesariuszy
  • Wprowadzenieprzekształcenie wszystkich istniejących prac w taki sposób, aby spełniały nowe standardy
  • Ocenaocena formalna w kontekście PMMM i P2MM.

Vodafone była pierwszą organizacją, która uzyskała poziom 3 APM Group zarówno w zakresie modelu PMMM, jak i P2MM.

Do końca projektu udało się już oszczędzić 1,2 mln GBP, które można bezpośrednio przypisać nowemu projektowi, a przewidywane korzyści powinny wynieść 16 mln GBP jeśli chodzi o CAPEX.

Celami tego projektu było:

  • poprawienie zdolności zarządzania projektami departamentu TS w celu realizacji odpowiednich projektów biznesowych we właściwym czasie;
  • spowodowanie, że przewidywane korzyści z projektów mogą zostać zidentyfikowane, zmierzone i zrealizowane;
  • przekształcenie departamentu TS w „centrum doskonałości” w zarządzaniu projektami w organizacji Vodafone.

Departament TS wybrał ILX Group jako swojego partnera konsultingowego w celu wsparcia realizacji tych celów i pracy w ramach istniejącej struktury zarządzania projektami departamentu TS w Vodafone. Sam projekt był uzależniony od każdego nowemu procesu pojawiającego się po drodze w trakcie wdrażania projektu. W efekcie projekt skutecznie stał się wzorcem dla własnych ulepszeń.

Rezultaty wprowadzenia modelu PMMM w Vodafone

Projekt „Zdolność zarządzania projektami” zapewnił efektywny rozwój i integrację kompleksowych procesów zarządzania projektami w departamencie systemów telekomunikacyjnych Vodafone UK, zgodnych z „3 poziomem” modelu dojrzałości zarządzania projektami kancelarii brytyjskiego rządu i modelem dojrzałości PRINCE2.