Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Zmiany w zakresie przywództwa w programach

Studia przypadków PRINCE2®

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych to departament ministerialny rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialny za imigrację, bezpieczeństwo oraz prawo i porządek. Odpowiada więc za policję, Agencję ochrony granic i Służbę bezpieczeństwa (MI5). Odpowiada także za politykę rządu w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, takich jak zwalczanie handlu narkotykami, terroryzmu i wydawanie dowodów tożsamości.

W czerwcu 2008 r. ILX Group współpracowała z brytyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przy opracowaniu akredytowanych kwalifikacji dla sponsorów (Senior Responsible Owners, SRO) jako standardu branżowego. Program ten był pierwszym na świecie kompleksowym szkoleniem służącym do zbadania zakresu przywództwa w zakresie programów i projektów na poziomie sponsora i znany jest pod nazwą „Programme & Project Sponsorship” (PPS), a jego wdrażaniem zajmuje się APM Group. Kwalifikacja jest w pełni akredytowana przez APM Group i jest otwarta dla firm oraz klientów indywidualnych z sektora publicznego i prywatnego.

Kwalifikacja opiera się na serii instruktaży dla kadry zarządzającej, opracowanych przez ILX dla brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Instruktaże te mają dostarczyć kierownictwu wyższego szczebla praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do przywództwa w pomyślnej realizacji złożonych polityk i inicjatyw. Firma ILX jest jedynym dostawcą usług szkoleniowych, który wspiera rozwój tego produktu od koncepcji po uruchomienie kwalifikacji, jak również pełni aktywną rolę w panelu egzaminacyjnym APM Group.

Do tej pory ponad 70 osób wzięło udział w takich instruktażach, a ponad połowa z nich przystąpiła do nowego egzaminu.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest obecnie w toku 35 dużych projektów/programów, których koszt przekracza 40 milionów funtów, jak i setki mniejszych projektów i programów. Kwalifikacja „Programme & Project Sponsorship” APMG przenosi szkolenie na kolejny etap, testując kluczowe elementy za pomocą formalnego egzaminu. Egzamin poświadcza, że sponsorzy są wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do pomyślnej realizacji danej polityki lub inicjatywy.

Howard Joseph, dyrektor ds. umiejętności PPM w Centrum doskonałości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powiedział: „Instruktaże zarządcze dla sponsorów obierają nowe i praktyczne podejście do przywództwa w projektach poprzez dostarczanie sponsorom informacji z najwyższej półki wybieranych spośród najlepszych dostępnych produktów”.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełne studium przypadku, klikając tutaj.