Facebook Pixel
July sale
Click here
Do 35% zniżki
z kodem: FLASH0721PL
Oferta kończy się za:
Do 35% zniżki Click here
z kodem: FLASH0721PL

Uniwersytet Australii Zachodniej: Zarządzanie projektami i zmiany kultury pracy.

Studia przypadków PRINCE2®

Przez lata zarządzanie projektami w bibliotece Uniwersytetu Australii Zachodniej przynosiło mierne rezultaty. Było kilka wyjątków, ale na ogół źle wyznaczano zakres projektów, nie miały one wyraźnego kierunku, przebiegały nieregularnie, a niektóre nie były w ogóle kończone.

Czasami projekt osiągał etap, w którym należało go wdrożyć, ale nie było potrzebnych do tego zasobów. W momencie zakończenia projektu często pozostawiano niedokończone sprawy, a przeniesienie projektu na etap operacyjny było niezaplanowane i doraźne. Kulała także sprawozdawczość, więc kierownicy mieli często za mało informacji na temat stanu danego projektu. W roku 2005 w bibliotece wdrożono PRINCE2 jako obowiązkową metodę zarządzania projektami oraz przeszkolono personel.

Rezultat był rewelacyjny. Opracowano analizy biznesowe oraz określono zakres złożonych i prostych projektów, zaplanowano je, a następnie wdrożono. W projektach brał udział personel pracujący w różnych częściach biblioteki. Wiele osób pracowało razem po raz pierwszy i niespodziewana zmiana kultury pracy stała się wyraźnie widoczna.

Ta zmiana kultury pracy nie nastąpiła w odosobnieniu. Miało właśnie nastąpić uruchomienie programu bibliotecznego „Przekształcanie organizacji”, a w bibliotece głośno mówiono na temat takich pojęć, jak zwalczanie „myślenia silosowego”, budowanie zaufania, rozwijanie elastyczności, czy rozwój przywództwa na wszystkich poziomach. Wraz z pojawieniem się metodyki PRINCE2 korzyści w zakresie kultury pracy dla organizacji stały się natychmiast widoczne.

Postawę pracowników i zrozumienie wprowadzenia metody zarządzania projektem PRINCE2 zmierzono za pomocą ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z projektów Planu operacyjnego biblioteki i dokumentów projektowych.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełne studium przypadku, klikając tutaj.