Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Polityka prywatności PRINCE2.com

Poprzez korzystanie z naszych usług wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych, które zbieramy zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Ochrona prywatności naszych klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

Witaj na stronie internetowej ILX Group. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Nie zbieramy danych osobowych klientów, kiedy odwiedzają oni nasze strony internetowe i kiedy komunikują się z nami za ich pośrednictwem, chyba że przekazują nam oni te informacje dobrowolnie.  Wszelkie niepubliczne dane osobowe, które zostaną nam udostępnione przez nasze strony internetowe, będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych na stronie, na której są gromadzone. (W niektórych przypadkach, jak również we wszystkich przypadkach przewidzianych prawem lub osobnymi regulacjami, klient będzie miał możliwość aktualizacji dostarczonych nam przez siebie danych, albo poprzez wysłanie do nas e-maila, albo poprzez zaktualizowanie danych bezpośrednio na swoim profilu klienta, o ile taki został założony. Więcej informacji dostępnych jest na poszczególnych stronach, na których gromadzone są dane.)  ILX Group nie sprzedaje, nie licencjonuje, nie przesyła i nie ujawnia otrzymanych danych poza ILX Group i jej oddziały, chyba że (a) klient wyraźnie na to zezwolił, (b) jest to niezbędne, aby umożliwić podwykonawcom i agentom ILX Group świadczenie określonych usług na rzecz ILX Group lub (c) jest to wymagane albo dozwolone przez prawo. We wszystkich tych przypadkach, informacje będą ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a odbiorca będzie zobowiązany do ich ochrony i wykorzystywania wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane.

Przez „dane osobowe” rozumiemy dane, które są unikalne dla danej osoby, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, adres e-mail czy numer telefonu. Czasami możemy na naszych stronach prosić klienta o podanie danych osobowych w celu dostarczenia zamówionych materiałów, odpowiedzi na zapytanie czy wysyłki produktu albo usługi.

Twój adres e-mail

Chętnie zapoznamy się z wszelkimi komentarzami i pytaniami dotyczącymi naszych stron internetowych. Stworzyliśmy do tego celu dedykowane skrzynki e-mail. Pytania i komentarze zostaną przekazane do naszego działu obsługi klienta i pracowników najbardziej kompetentnych do udzielenia na nie odpowiedzi.

Należy mieć na uwadze, że do e-maila wysłanego do nas, podobnie jak do większości, jeśli nie całości niezaszyfrowanej internetowej komunikacji e-mailowej, bez zgody wiedzy i zgody nadawcy mogą mieć dostęp inni użytkownicy internetu. Może to nastąpić, kiedy e-mail będzie do nas przesyłany. Dlatego, aby chronić swoją prywatność, prosimy o nieużywanie poczty e-mail do przesyłania nam informacji, które uważasz za poufne. W razie potrzeby, można się z nami skontaktować przy użyciu stacjonarnej linii telefonicznej pod numerami telefonów dostępnymi na naszych stronach internetowych.

Na naszych stronach stworzyliśmy dedykowane obszary, które posiadają dodatkowe zabezpieczenia służące bezpiecznej wymianie informacji z naszymi klientami. Każdy z tych obszarów posiada stosowne instrukcje.

Pozostałe informacje; pliki „cookies” i „tagi”

Należy mieć również na uwadze, że podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zbieramy określone dane, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, lecz dostarczają nam „danych dotyczących użytkowania”. Są to na przykład: ilość odwiedzin na stronie czy dane dotyczące popularności poszczególnych stron.   Dane te pomagają nam w analizie i ulepszaniu przydatności informacji, które zamieszczamy na naszych stronach internetowych.

Podobnie jak większość właścicieli komercyjnych stron internetowych, możemy wykorzystywać technologię plików cookies. Plik cookie jest elementem danych, które strona może przesłać do przeglądarki, kiedy na nią wchodzisz.  Nie jest to program komputerowy i nie ma zdolności odczytywania danych przechowywanych na komputerze czy zlecenia wykonania określonego kroku czy funkcji. Każdemu odwiedzającemu stronę internetową zostaje przypisany unikalny element danych, dzięki któremu strona jest w stanie rozpoznać powracających użytkowników, obserwować ich zachowania na stronie i lepiej im służyć przy okazji kolejnych wizyt na stronie. Pliki cookies nie pobierają od użytkowników innych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres.

Na naszych stronach używamy kombinacji stałych i sesyjnych plików cookies. Sesyjne pliki cookies śledzą bieżącą wizytę użytkownika na stronie i to, jak się na niej porusza. Stałe pliki cookies pozwalają natomiast stronie na zidentyfikowanie powracających użytkowników. Sesyjne pliki cookies zostają usunięte z komputera użytkownika bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies zostaną usunięte w z góry ustalonym terminie lub kiedy użytkownik samodzielnie je usunie.

Większość przeglądarek internetowych pozwala na to, aby w ustawieniach prywatności zablokować wszystkie pliki cookies, albo pliki cookies stron trzecich. Zablokowanie plików cookies będzie jednak mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych, w tym naszej. Na stronie www.aboutcookies.org znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące tego, jak zmienić ustawienia plików cookies w różnych przeglądarkach internetowych.

Możemy również używać tak zwanego „tagowania stron po stronie klienta”, które używa kodu na każdej stronie do zapisywania pewnych informacji o stronie i użytkowniku do dziennika, gdy strona jest wczytywana przez przeglądarkę internetową. Ta technika jest również często używana na stronach komercyjnych. „Tagowanie” powoduje, że na komputerze użytkownika zostaje uruchomiony program JavaScript. Przekazuje on jedynie informacje o stronie, którą użytkownik chce otworzyć, i dane dotyczące konfiguracji używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Nie spowoduje to odczytania żadnych plików z danymi z komputera użytkownika, czy uruchomienia dodatkowych programów. Nie nastąpi również pobranie jakichkolwiek danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres użytkownika. Aby zapobiec tagowaniu, należy wyłączyć obsługę JavaScript w przeglądarce. Może to jednak uniemożliwić używanie niektórych funkcjonalności na naszych stronach.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce plików cookies,  kliknij w ten link.

Gromadzone informacje
Możemy zbierać część lub wszystkie informacje, które są nam przekazywane przez użytkowników, w zależności od rodzaju zawieranej przez użytkownika transakcji. Zaliczają się do nich takie dane takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, sposób użytkowania strony internetowej. Inne informacje, które nieraz mogą być potrzebne, aby rozpatrzyć zapytanie użytkownika, również mogą być przez nas gromadzone zgodnie z informacjami zawartymi na stronie..

Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak: zapobieganie nadużyciom finansowym/marketing bezpośredni/bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych/analiza danych/modyfikacja lub doskonalenie naszych usług/identyfikacja trendów korzystania/określenie skuteczności kampanii promocyjnych i reklam.

„Prawnie uzasadniony interes” oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, tak aby umożliwić nam oferowanie naszym klientom najlepszych usług/produktów.

Na przykład, jesteśmy zainteresowani tym, aby nasze działania marketingowe były odpowiednio dopasowane do naszych klientów. Dlatego możemy przetwarzać informacje pochodzące od użytkowników, aby wysyłać im materiały marketingowe skrojone pod ich potrzeby.

Kiedy przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów dane osobowe użytkowników, dbamy o to, aby uwzględnić potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny), jak również jego prawa ‒ zgodnie z przepisami o ochronie danych. Nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe nie są automatycznie nadrzędne wobec interesów użytkowników ‒ nie będziemy wykorzystywać danych osobowych użytkownika w przypadkach, kiedy interesy użytkownika są nadrzędne wobec naszych interesów duży (chyba, że mamy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane prawnie lub zezwala na to obowiązujące prawo).

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby to uczynić, należy kliknąć tutaj.

Podając nam swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na dodanie Twoich danych kontaktowych do listy mailingowej, i dzięki temu w pierwszej kolejności będziesz się dowiadywać o nowych kursach, blogach, webinariach, białych księgach, infografikach i nadchodzących ofertach specjalnych. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając w link udostępniony na końcu naszych wiadomości e-mail lub wysyłając do nas e-mail na adres marketing@ilxgroup.com.

Wykorzystujemy zebrane informacje głównie po to, aby wykonać zlecenie, z powodu którego użytkownik odwiedził naszą stronę. Dane zebrane na terenie Wielkiej Brytanii są przechowywane zgodnie z brytyjską Ustawą o ochronie danych. Podejmujemy wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do informacji. W związku z tym, aby uzyskać informacje o swoim koncie, użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych form identyfikacji.

Odnośniki do innych stron internetowych

Od czasu do czasu ILX Group może udostępniać linki do innych stron internetowych, które nie są własnością i nie są kontrolowane przez ILX Group, a mogą być przydatne lub interesujące dla użytkowników. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez właścicieli tych stron, ani za ich zawartość oraz dokładność. Linki do różnych stron nienależących do ILX Group nie stanowią ani nie sugerują popierania przez ILX Group tych stron, produktów albo usług opisanych na tych stronach, czy jakichkolwiek innych materiałów na nich zawartych.

Bezpieczeństwo

ILX Group wdrożyła i stosuje rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, aby chronić niepubliczne dane osobowe na stronie ilxgroup.com przed przypadkowym lub nieuprawnionym udostępnieniem lub ujawnieniem. Wśród zabezpieczeń stworzonych przez ILX Group znajdują się bariery administracyjne, fizyczne i techniczne, które tworzą razem zaporę chroniącą informacje przechowywane na tej stronie. Okresowo poddajemy naszą stronę symulowanym atakom hakerskim i rozwinęliśmy kompleksowy plan odzyskiwania danych w przypadku awarii.

Ujawnianie informacji

Nie ujawniany żadnych danych osobowych uzyskanych poprzez naszą stronę internetową stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne do sfinalizowania transakcji. Możemy również wykorzystać zgromadzone informacje, aby pozostawać w kontakcie z naszymi klientami i informować ich o rozwoju naszej firmy. Istnieje możliwość usunięcia swoich danych z listy mailingowej lub podobnych kanałów komunikacyjnych. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli ujawnić informacje zgromadzone na tej stronie internetowej stronom trzecim, nastąpi to wyłącznie za wiedzą i zgodą naszych klientów.

Od czasu do czasu możemy przekazać stronom trzecim informacje ogólne ‒ na przykład ilość użytkowników odwiedzających naszą stronę czy uzupełniających formularz rejestracyjny. Nie będziemy jednak wykorzystywać informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania tych użytkowników.

Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie zmiany w polityce prywatności zostaną opublikowane na tej stronie i zastąpią obecną wersję naszej polityki. Podejmiemy właściwe kroki, aby zwrócić uwagę użytkowników na wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności. Jednakże, dla własnego bezpieczeństwa, sugerujemy przeczytanie tego dokumentu przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony.
 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub aby sprawdzić, jakie dane osobowe i informacje zgromadziliśmy, prosimy o wysłanie e-maila pod adres poland@ilxgroup.com. Można również zwrócić się do nas z prośbą o korektę błędów merytorycznych w zebranych danych lub zażądać usunięcia swoich danych ze wszystkich list pozostających pod naszą kontrolą.