Facebook Pixel
January sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: JAN22PL
Oferta kończy się za:

Najczęściej zadawane pytania na temat PRINCE2

Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 jest elastyczny i przyjazny na tyle, na ile przyjazna może być metodyka zarządzania projektem.

PRINCE2® jest metodyką zarządzania projektami. Pomaga ustalić, kto powinien być zaangażowany i za co będzie odpowiedzialny. PRINCE2 dostarcza zestaw procesów do wykonania i wyjaśnia, jakie informacje powinieneś zgromadzić po drodze.

PRINCE2 może przypominać metodykę, której obecnie używasz, ale jego przewagą jest unikalny sposób łączenia popularnego nazewnictwa i opisów w strukturę, którą zrozumie każda osoba zaznajomiona z PRINCE2, niezależnie od doświadczenia i branży.

Czym jest PRINCE2 Agile?

PRINCE2 Agile polega na przyjęciu ustalonej struktury PRINCE2 i dopasowaniu jej tak, aby stała się bardziej elastyczna i skalowalna.

PRINCE2 określa sposób zarządzania projektem, ale nie narzuca jego produktów. To szkolenie pozwala na realizację projektów PRINCE2 metodami zwinnymi. Oznacza to, że projekty mogą zmienić kierunek przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz zachowaniu najlepszych praktyk w zakresie zarządzania.

Jak duży musi być projekt, aby można było zastosować metodykę PRINCE2

PRINCE2 można stosować do każdego rodzaju projektów, od bardzo małych po bardzo duże. Nawet projekty trwające zaledwie kilka dni skorzystają na zastosowaniu niektórych wytycznych PRINCE2. Kluczem do udanego stosowania metodyki PRINCE2 jest pamiętanie, że daje ona duże możliwości konfiguracji, a zatem można ją dostosować do wszystkich typów projektów, niezależnie od branży i rynku.

Czy metodyka PRINCE2 jest ukierunkowana na konkretny typ projektu

Metodyka PRINCE2 jest przeznaczona do stosowania we wszystkich typach projektów, czy to w budownictwie, inżynierii, IT, biznesie, finansach, czy w jakiejkolwiek innej branży. W przeszłości był on ukierunkowany na projekty informatyczne, a więc jest nadal często wykorzystywany w tej dziedzinie, jednak ostatnio nastąpił znaczny wzrost stosowania PRINCE2 w innych branżach.

Czy PRINCE2 nadaje się do projektów innych niż IT

Tak! W odróżnieniu od pierwszej wersji PRINCE, wersja PRINCE2 jest bardziej ogólna, dzięki czemu może być stosowana w projektach dowolnego rodzaju.

Czy PRINCE2 gwarantuje pomyślny wynik projektów

Nie! Ale rozsądne zastosowanie tej metodyki zwiększy szanse powodzenia każdego projektu.

Czyją własnością jest PRINCE2?

PRINCE2 należy do AXELOS Ltd. Dystrybucję podręczników prowadzi The Stationery Office (dawniej HMSO).

W jakich krajach uznawana jest metodyka PRINCE2?

PRINCE2 jest najpopularniejszą na świecie metodyką zarządzania projektami. Świadczy o tym fakt, że do egzaminów przystąpiło już ponad milion osób na całym świecie.

Jakie korzyści mają dla mnie kwalifikacje PRINCE2

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 jest standardem de facto w zarządzaniu projektami w Wielkiej Brytanii oraz jest wykorzystywana na arenie międzynarodowej. Obejmuje zarządzanie, kontrolę i organizację projektu.

Kwalifikacje w zakresie PRINCE2 nie tylko poprawią Twoje umiejętności i pewność w zarządzaniu projektami, ale także znacznie zwiększą Twoje perspektywy zatrudnienia. W wielu organizacjach, zarówno prywatnych, jak i publicznych, używanie PRINCE2 jest obowiązkowe, dlatego wymagają one od pracowników kompetencji i kwalifikacji w stosowaniu tej metodyki.

Dlaczego potrzebuję kwalifikacji PRINCE2?

Osoby indywidualne

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 jest standardem de facto w zarządzaniu projektami w Wielkiej Brytanii oraz jest wykorzystywana na arenie międzynarodowej. Obejmuje zarządzanie, kontrolę i organizację projektu. Kwalifikacje w zakresie PRINCE2 nie tylko poprawią Twoje umiejętności i pewność w zarządzaniu projektami, ale także znacznie zwiększą Twoje perspektywy zatrudnienia. Większość osób, które decydują się na kwalifikacje PRINCE2, robi to z powodów zawodowych i związanych z rozwojem osobistym. Często wynika to z chęci zmiany pracy lub branży, kiedy widać, że aby zostać dostrzeżonym wśród wielu kandydatów, trzeba mieć dodatkowe kwalifikacje, takie jak PRINCE2 (nawet jeśli przez wiele lat z powodzeniem i bez niego zarządzało się projektami). PRINCE2 jest warunkiem koniecznym w wielu ofertach pracy.

Firma

Większość firm wdrażających PRINCE2 również zachęca swoich pracowników do udziału w szkoleniach i egzaminach. Często okazuje się to kluczem do udanego wdrożenia metodyki PRINCE2 w organizacji. Szkoląc pracowników do wymaganego poziomu kwalifikacji, zapewniasz spójne podejście, wspólny język i prawidłowe zrozumienie zdefiniowanych procesów, mechanizmów sterowania, ról i obowiązków wymaganych do pomyślnej realizacji projektów.

Jak mogę potwierdzić swoją znajomość PRINCE2

To zależy, czy jesteś osobą indywidualną, czy firmą. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje w zakresie PRINCE2 jako osoba indywidualna, musisz uzyskać certyfikat na poziomie Foundation lub Practitioner. Generalnie można założyć, że jeśli uczestniczysz w zarządzaniu projektami w drugorzędnej roli (na przykład pracujesz w dziale marketingu, administracji lub technicznym), poziom Foundation może być w zupełni wystarczający. Jeśli natomiast Twoją główną rolą jest prowadzenie projektów, powinieneś dążyć do uzyskania poziomu Practitioner.

Dla firm, które chcą wdrożyć metodykę PRINCE2, proces ten wygląda nieco inaczej. Najważniejsze jest zdecydowanie, czy PRINCE2 jest odpowiedni dla Twojej firmy, a to wymaga poświęcenia czasu na zgromadzenie i zrewidowanie informacji dostępnych na rynku.

Możesz też po prostu założyć, że skoro do tej pory ponad milion osób przystąpiło do egzaminów PRINCE2, musi to być sprawdzona i efektywna metodyka. W przeciwnym razie nie przyjęłaby się tak dobrze na całym świecie.

Po podjęciu decyzji o wdrożeniu PRINCE2, musisz stworzyć strategię wdrożenia. Najpowszechniejszym podejściem jest przeszkolenie pierwszej grupy osób, a następnie przeprowadzenie projektu PRINCE2, aby zdecydować, czy ta metodyka jest odpowiednia dla firmy. Można również przeprowadzić pilotażowy projekt PRINCE2. Pamiętaj, że PRINCE2 daje możliwości konfiguracji, a więc już podczas realizacji pierwszego projektu możesz się zastanowić, które aspekty PRINCE2 będzie można wykorzystać, a których nie.

Jakie są rodzaje kwalifikacji PRINCE2 i czego mnie nauczą

Szkolenie PRINCE2 Foundation nauczy Cię zasad i terminologii metodyki PRINCE2, a po uzyskaniu kwalifikacji będziesz w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2.

Szkolenie PRINCE2 Practitioner nauczy Cię, jak stosować metodykę PRINCE2 do prowadzenia i zarządzania projektem w środowisku projektowym PRINCE2. Po uzyskaniu kwalifikacji będziesz w stanie stosować i dostosowywać metodykę PRINCE2 do potrzeb i problemów konkretnych scenariuszy projektów. Szkolenie zapewnia kompleksową wiedzę i zrozumienie zależności między zasadami, tematami i procesami PRINCE2 a produktami PRINCE2.

Recertyfikacja PRINCE2 jest przeznaczona dla osób, które zdały już egzamin na poziomie PRINCE2 Practitioner i chcą przedłużyć ważność certyfikatu. Komisja egzaminacyjna PRINCE2® ustaliła, że wszystkie osoby posiadające certyfikat PRINCE2 Practitioner powinny uzyskać ponowną certyfikację w ciągu 3-5 lat kalendarzowych od daty pierwotnej certyfikacji (niezaliczenie egzaminu recertyfikacyjnego po pięciu latach kalendarzowych od uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner powoduje utratę tego statusu).

Szkolenie PRINCE2 Agile nauczy Cię, jak stosować i dostosowywać najważniejsze zwinne koncepcje do projektów PRINCE2. Po uzyskaniu kwalifikacji będziesz w stanie realizować projekty i otrzymywać zwrot z inwestycji wcześniej niż w przypadku sztywnej struktury PRINCE2. Możesz także usprawnić komunikację, używając wspólnej terminologii metodyki PRINCE2 i zwinnego zarządzania.

Czy są jakieś wymagania wstępne przed przystąpieniem do egzaminu PRINCE2?

PRINCE2 Foundation: Kandydaci powinni posiadać pewną wiedzę na temat zarządzania projektami, ale nie ma żadnego formalnego wymogu kwalifikującego do egzaminu Foundation. Jeśli chcesz wziąć udział w ogólnym szkoleniu z zarządzania projektami, może zainteresować Cię nasze szkolenie wprowadzające Introductory Certificate APM.

PRINCE2 Practitioner: Tak, aby podejść do egzaminu PRINCE2 Practitioner, należy przedstawić potwierdzenie zaliczenia jednego z następujących egzaminów:

 • PRINCE2 Foundation (wersja 5th Edition lub 6th Edition)
 • Project Management Professional (PMP)®
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
 • IPMA ‒ poziom A® (Certyfikowany dyrektor projektu)
 • IPMA ‒ poziom B® (Certyfikowany główny kierownik projektu)
 • IPMA ‒ poziom C® (Certyfikowany kierownik projektu)
 • IPMA ‒ poziom D® (Certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami)

Poszczególne sekcje stowarzyszenia IPMA mają lokalne wersje tych certyfikatów, na przykład:

 • Sekcją IPMA w Wielkiej Brytanii jest Association for Project Management (APM); strona internetowa www.apm.org.uk. Certyfikat APM na poziomie D jest równoważny z certyfikatem APM (P).
 • Sekcją IPMA w Stanach Zjednoczonych jest American Society for the Advancement of Project Management (ASAPM); strona internetowa www.ipma-usa.org. Certyfikat ASAPM na poziomie D jest odpowiednikiem IPMA D ‒ certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami.

PRINCE2 Agile: Tak, aby przystąpić do egzaminu PRINCE2 Agile, kandydat musi posiadać certyfikat PRINCE2 Practitioner, ponieważ PRINCE2 Agile jest rozszerzeniem modułu PRINCE2 Practitioner.

Pełne warunki wstępne AXELOS można znaleźć tutaj.

Czy mogę skorzystać jedynie z podręcznika PRINCE2, aby się przygotować?

Tak, ponieważ podręcznik PRINCE2 zawiera prawie całą niezbędną wiedzę. Jednak jest to ciężka praca i często Twoja własna interpretacja PRINCE2 może różnić się od wymaganej. Jeśli masz do dyspozycji niewielki budżet, może to być dla Ciebie jedyna opcja. Jednak biorąc pod uwagę związany z tym ogrom dodatkowej nauki, lepiej spożytkujesz czas na akredytowanym szkoleniu.

Odwiedź naszą księgarnię internetową, aby zakupić podręcznik.

Gdzie odbywają się egzaminy?

Egzaminy można zdawać w dowolnej akredytowanej firmie szkoleniowej lub w publicznych centrach egzaminacyjnych w Londynie, Milton Keynes, Chester i Yorku. Egzaminy odbywają się tylko w określone dni i miejsca trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. Czasami okres oczekiwania wynosi 4-6 tygodni. Należy o tym pamiętać przy planowaniu szkolenia.

Jeżeli mieszkasz poza Wielką Brytanią i chcesz przystąpić do egzaminu PRINCE2, zazwyczaj jest to możliwe w biurze British Council.

Istnieje również możliwość zdawania egzaminu PRINCE2 Foundation i Practitioner przez internet ze zdalnym nadzorem przebiegu egzaminu przy użyciu kamery internetowej, mikrofonu i stabilnego połączenia internetowego.  Można z wyprzedzeniem zaplanować egzamin w dowolnym terminie i o dowolnej porze. W uzgodnionym czasie zdający łączy się z osobą nadzorującą zdalnie przebieg egzaminu w czasie rzeczywistym.

Potrzebujemy szkolenia obejmującego także zajęcia stacjonarne!

Nie ma problemu. Blisko jedna trzecia naszych klientów stosuje multimedia, aby ułatwić szkolenia i móc wprowadzić konkretne zmiany i szczegóły specyficzne dla swoich organizacji. Jedną z takich organizacji była firma BT, która połączyła warsztaty z metodą multimedialną.

Oto wypowiedź Ewarta ‒ Dyrektora projektu w firmie BT

... „Chciałbym podziękować za bardzo pozytywne i elastyczne wsparcie otrzymane podczas całego szkolenia Computer Based Training, które miało zdawalność 100% i pozwoliło ponad 80 kierownikom projektów zdobyć akredytację PRINCE2...”

Ukończyłem szkolenie i zdałem egzamin na poziomie Foundation. Jak osiągnąć poziom Practitioner

Należy wziąć udział w dwudniowym szkoleniu poszerzonym ‒ dostępnym jako intensywne szkolenie stacjonarne lub internetowe.

Chcę od razu przejść do szkolenia Practitioner!

Aby zakwalifikować się do egzaminu Practitioner, należy zdać egzamin PRINCE2 Foundation lub ukończyć jedno z kwalifikacyjnych szkoleń PRINCE2 Practitioner.

Istnieje jednak krótsza droga dzięki połączeniu poziomu PRINCE2 Foundation z poziomem Practitioner. Można to osiągnąć na trzy sposoby, zależnie od wybranej metody nauki.

Oto wypowiedź członka Police IT Organisation (PITO):

... „Szkolenie PRINCE2 Foundation okazało się dla nas wspaniałą inwestycją. Przystąpiliśmy do egzaminu PRINCE2 pełni wiary w siebie i wszyscy zdaliśmy...”

Czy najnowsza wersja egzaminu PRINCE2 jest trudniejsza od poprzedniej?

Tak. Zarówno egzamin Foundation, jak i Practitioner są obecnie nieco trudniejsze. Jednak oba egzaminy są bardziej wydajne, ponieważ mają mniejszą liczbę pytań. Ponadto obecny egzamin rzadko lub praktycznie w ogóle nie skupia się na mniej istotnych elementach metodyki PRINCE2.

W jakich językach dostępna jest najnowsza wersja PRINCE2?

Obecnie egzamin PRINCE2 jest dostępny jedynie w języku angielskim. Jednak po przeprowadzeniu szeregu szczegółowych obserwacji i testów będzie on dostępny także w następujących językach:

 • holenderski
 • niemiecki
 • polski
 • francuski
 • duński
 • norweski
 • włoski

Czy udostępnienie najnowszej wersji PRINCE2 będzie miało wpływ na mój certyfikat Practitioner otrzymany przed aktualizacją?

Nie. Najnowsza wersja PRINCE2 nie wpływa na ważność pięcioletniego certyfikatu Practitioner. Jednakże zdecydowanie zalecamy zaznajomienie się z treścią nowego szkolenia. Czy zasady przyznawania certyfikatu PRINCE2 Practitioner uległy zmianie? Obecnie certyfikaty PRINCE2 Practitioner muszą być odnawiane co trzy lata, a nie co pięć lat. Recertyfikacja wymaga teraz ponownego zdania całego egzaminu Practitioner, zamiast egzaminu recertyfikacyjnego, jak poprzednio.

Istnieje jednak inna możliwość odnowienia certyfikatu. Kandydaci mogą zdecydować się na trzyletnią aktywną subskrypcję członkostwa PRINCE2. Muszą również uzyskać 45 wymaganych punktów ciągłego doskonalenia zawodowego CPD.

Jak mogę uzyskać dostęp do szkolenia e-learningowego?

Wyślemy Ci wiadomość e-mail z danymi do logowania do naszego portalu e-learningowego. Potrzebne jest tylko łącze internetowe! Zalecamy użycie tabletu o minimalnym rozmiarze podczas korzystania z naszych szkoleń na urządzeniu mobilnym ‒ treść szkolenia nie będzie się wyświetlała poprawnie na telefonie komórkowym.

Czy chcesz otrzymać kopię tych informacji do wglądu

Kliknij tutaj, aby się z nami skontaktować i dowiedzieć się więcej na temat najnowszej wersji PRINCE2.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rezerwacji egzaminów dla produktów e-learningowych

Na czym polega różnica między kodem egzaminacyjnym a voucherem na egzamin?

Kod egzaminacyjny jest wydawany przez PRINCE2, a jego ważność jest taka sama jak ważność licencji e-learningowej. Kod egzaminacyjny będzie potrzebny, aby zrealizować voucher na egzamin.

Voucher na egzamin jest ważny jedynie przez miesiąc i otrzymuje się go po zrealizowaniu kodu egzaminacyjnego. Voucher na egzamin jest potrzebny do rezerwacji egzaminu.

Jak długo ważny jest mój kod egzaminacyjny PRINCE2?

Ważność kodu egzaminacyjnego jest taka sama, jak ważność licencji e-learningowej.

Jak długo trwa wydanie kodu egzaminacyjnego?

Kod egzaminacyjny zostanie przesłany na Twój adres e-mail w ciągu 24 godzin od zakupu licencji e-learningowej.

Jak zrealizować kod egzaminacyjny PRINCE2?

Gdy będziesz gotowy do przystąpienia do egzaminu, wprowadź kod egzaminacyjny w specjalnym polu na stronie Zrealizuj voucher na egzamin PRINCE2. W ciągu 48 godzin od realizacji kodu egzaminacyjnego otrzymasz voucher na egzamin i dokładną instrukcję rezerwacji wybranego egzaminu.

Jak długo ważny jest mój voucher na egzamin?

Voucher na egzamin jest ważny przez miesiąc od daty wydania. Dlatego prosimy o realizację kodu dopiero wtedy, gdy będziesz gotowy do rezerwacji egzaminu.

Jak zarezerwować egzamin?

Dokładną instrukcję rezerwacji egzaminu otrzymasz razem z voucherem na egzamin.

Co zrobić jeżeli zgubię kod egzaminacyjny PRINCE2?

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres poland@ilxgroup.com.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia przy realizowaniu vouchera na egzamin, skontaktuj się z nami, pisząc na adresem poland@ilxgroup.com.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rezerwacji egzaminów w przypadku szkoleń mieszanych

Na czym polega różnica między kodem egzaminacyjnym a voucherem na egzamin?

Kod egzaminacyjny jest wydawany przez PRINCE2, a jego ważność jest taka sama jak ważność licencji e-learningowej. Kod egzaminacyjny będzie potrzebny przy realizacji vouchera na egzamin Foundation zdawany online.

Voucher na egzamin jest ważny jedynie przez miesiąc i otrzymuje się go po zrealizowaniu kodu egzaminacyjnego. Voucher na egzamin jest potrzebny do rezerwacji egzaminu.

Jak długo ważny jest mój kod egzaminacyjny PRINCE2?

Ważność kodu egzaminacyjnego jest taka sama, jak ważność licencji e-learningowej.

Jak długo trwa wydanie kodu egzaminacyjnego?

Kod egzaminu zostanie wysłany na Twój adres e-mail w ciągu 24 godzin od zakupu pakietu nauczania mieszanego.

Jak zrealizować kod egzaminacyjny PRINCE2?

Gdy będziesz gotowy do przystąpienia do egzaminu, wprowadź kod egzaminacyjny w specjalnym polu na stronie Zrealizuj voucher na egzamin PRINCE2. W ciągu 48 godzin od realizacji kodu egzaminacyjnego otrzymasz voucher na egzamin i dokładną instrukcję rezerwacji wybranego egzaminu.

Jak długo ważny jest mój voucher na egzamin?

Voucher na egzamin jest ważny przez miesiąc od daty wydania. Dlatego prosimy o realizację kodu dopiero wtedy, gdy będziesz gotowy do rezerwacji egzaminu.

Jak zarezerwować egzamin?

Dokładną instrukcję rezerwacji egzaminu otrzymasz razem z voucherem na egzamin.

Co zrobić jeżeli zgubię kod egzaminacyjny PRINCE2?

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres poland@ilxgroup.com.

Co powinienem zrobić, jeśli nie zdam egzaminu?

Wyślij wiadomość e-mail na adres exambookings@ilxgroup.com, a otrzymasz informację o cenie nowego vouchera na egzamin oraz o sposobie jego zakupu. Vouchery na egzaminy powtórkowe będą oferowane w formie egzaminu online, a nie stacjonarnego i należy je zrealizować w przeciągu dwóch miesięcy od zakupu.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia przy realizowaniu vouchera na egzamin, skontaktuj się z nami, pisząc na adresem poland@ilxgroup.com.