Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Projekty IT rządu federalnego Stanów Zjednoczonych

Studia przypadków PRINCE2®

Niniejszy dokument pokazuje, w jaki sposób metodyka zarządzania projektami PRINCE2 wspiera kierowników projektów rządu federalnego USA w realizacji inwestycji IT, spełniając jednocześnie wymagania Ustawy Clinger-Cohen oraz standardu Planowania kapitałowego i kontroli inwestycji (dalej PKiKI).

Od czasu uchwalenia Ustawy Clinger-Cohen (dalej Ustawa CC) w 1996 r. rząd federalny USA wymaga od swoich agencji usprawnienia zarządzania, nadzoru i kontroli inwestycji w zakresie technologii informatycznych. Kluczowym elementem Ustawy CC jest zobowiązanie agencji do wyboru, kontroli i oceny swojego portfela projektów IT zgodnie z zasadami PKiKI, czyli podejścia do zarządzania inwestycjami IT, o którym mowa w Ustawie CC.

W tym samym roku, gdy Ustawa CC weszła w życie, rząd Wielkiej Brytanii wydał PRINCE2™, standard zarządzania projektami oparty na zasadach i tematach, którego celem jest ukierunkowanie i nadzór nad projektami rządowymi/wykonawczymi. Kierownicy projektów mogą mieć problemy w spełnieniu wymagań PKiKI podczas prowadzenia projektu. Wiodące w branży przewodniki zarządzania projektami sugerują jedno podejście, wykonawcy mają swoje własne, podczas gdy grupy nadzoru inwestycji w danej agencji narzucają zespołowi projektowemu dodatkowe wymagania Ustawy CC.

Ustawa o reformie zarządzania IT z 1996 r., powszechnie określana jako Ustawa CC, wymaga od amerykańskich agencji federalnych „identyfikowania i gromadzenia informacji dotyczących najlepszych praktyk” w zakresie zarządzania projektami związanymi z IT. Ustawa CC określa rządowe podejście do zarządzania inwestycjami IT jako Planowanie kapitałowe i kontrola inwestycji (PKiKI). W szczególności Ustawa CC, poprzez nadzór Biura Prezydenta ds. zarządzania i budżetu, wymaga od każdej agencji ustanowienia skutecznych i wydajnych procesów planowania kapitału w celu wyboru, kontrolowania i oceny własnych inwestycji w projekty IT. Projekty te stanowią strategiczną inwestycję w aktywa kapitałowe IT, które definiują portfolio IT danej agencji.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełne studium przypadku, klikając tutaj.