Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Błędy, których można uniknąć przy wdrażaniu PRINCE2

Nie zapominaj o ludziach.

Ponieważ zazwyczaj tylko kierownicy projektów są szkoleni z metodyki, tylko oni są jej w pełni świadomi. Zespoły projektowe, a co ważniejsze, kierownictwo wyższego szczebla, które zarządza projektem, często nie rozumie swojej roli w tej metodyce i w efekcie podchodzi do niej z podejrzliwością, jak do biurokratycznego obowiązku narzuconego z góry.

PRINCE2 to nie biurokracja

Metodyka PRINCE2 została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było dostosować do potrzeb danej organizacji i odpowiednio wyskalować w zależności od rozmiaru projektu. Najbardziej udane wdrożenia PRINCE2 używają tej metodyki jako swoistej listy kontrolnej procesów i dokumentów, które powinny być przestrzegane, aby projekt zakończył się sukcesem. To pozwala na zidentyfikowanie wszelkich luk, którymi następnie można się zająć przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PRINCE2.

Udane wdrożenie PRINCE2 będzie obejmować wiele praktyk i procesów pracy, które są już w organizacji znane. Zostaną one jednak uzupełnione o dodatkowe procesy i mechanizmy sterowania tam, gdzie będzie to konieczne. Dzięki temu PRINCE2 jest odbierany jako coś znajomego, a nie postrzegany jako radykalna zmiana.

Wyznacz standard dla swojej organizacji.

Metodyka PRINCE2 jest po prostu opisem najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem projektami i właśnie w ten sposób powinna być interpretowana, aby zaspokoić potrzeby każdej organizacji. Niestety, jeśli nie zostanie podjęta próba określenia jednolitej wytycznej dla organizacji, każdy z kierowników projektu będzie interpretować metodykę PRINCE2 na swój sposób, w rezultacie utworzonych zostanie wiele metod zarządzania.

Poświęć czas na dopasowanie metodyki PRINCE2 do istniejących procesów biznesowych.

Standardowa metodyka PRINCE2 zawiera kompleksowy zbiór procesów wykorzystywanych w większości działań związanych z zarządzaniem projektem. Często po powrocie ze szkoleń kierownicy projektów starają się wdrożyć wszystkie te procesy, kurczowo trzymając się standardu i działając wbrew metodom biznesowym i procesom przyjętym w swojej organizacji.

Samo stosowanie metodyki PRINCE2 nie czyni kierownikiem projektu

PRINCE2 to jedynie metodyka i jako taka jest tylko częścią umiejętności i kompetencji niezbędnych u kierownika projektu. Szkolenie z „metody” nie uwzględnia potrzeby rozwoju innych umiejętności personalnych, kompetencji związanych z zarządzaniem projektem, komunikacją, planowaniem, pracą w zespole, elastyczności, konceptualizacji, potrzeb biznesowych, kreatywności itp.

Krótko mówiąc, mimo że skuteczne wdrożenie PRINCE2 prawie na pewno będzie wymagało przeprowadzenia szkolenia z tej metody zarządzania projektem, szkolenie samo w sobie nie jest receptą na wszystko. Jest dużo więcej spraw, które wymagają uwagi, zanim metodyka PRINCE2 zostanie wdrożona i zacznie współgrać z procesami i kulturą organizacji, przynosząc korzyści, których się od niej oczekuje.