Facebook Pixel
Do 35% zniżki na wszystkie szkolenia e-learningowe
z kodem: ONLINEPL

Pomoc i wsparcie wdrożeniowe PRINCE2

Jednym z kluczowych kroków podczas efektywnego wdrażania PRINCE2 jest dopasowanie metody do potrzeb biznesowych każdej organizacji, co wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy.

Większość organizacji potrzebuje pomocy i wsparcia, aby móc szybko i skutecznie wdrożyć PRINCE2.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w pomaganiu organizacjom z sektorów prywatnych i publicznych nasi konsultanci PRINCE2 dostarczą Ci takich usług wsparcia, które zapewnią efektywne strategie wdrożeniowe pasujące do Twojego biznesu i do potrzeb Twojej organizacji.

Kluczowe zagadnienia, na które musisz zwrócić uwagę to:

 • planowanie wdrożenia
 • uzasadnienie biznesowe
 • ustanowienie biura wsparcia projektu
 • rozwijanie zdolności instytucjonalnej
 • zapewnienie zaangażowania
 • narzędzia i techniki.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak konsultanci ILX mogą wspomóc Twój proces implementacji PRINCE2, skontaktuj się z nami, pisząc na adres poland@ilxgroup.com

Planowanie Wdrożenia

W planowaniu chodzi o ustalenie, jak wszystko ma zostać wykonane. Być może to oczywiste, ale wdrożenie PRINCE2 powinno zawsze być przeprowadzane jako projekt z odpowiednim planem projektu. Dobry plan wesprze Twoją organizację podczas wdrażania PRINCE2 i będzie się dostosowywać do zmieniających się wymagań. Wierzymy, że planowanie to proces interaktywny i wielowymiarowy. ILX przeprowadza szkolenia z planowania, z których dowiesz się najważniejszych informacji o swojej dokumentacji inicjowania projektu.

Więcej informacji:

Uzasadnienie biznesowe

Uzasadnienie biznesowe jest kluczowym komponentem wdrożenia PRINCE2 podczas każdej skutecznej transformacji.

Stworzenie uzasadnienia biznesowego dla procesu wdrożenia PRINCE2 w całej organizacji jest istotnym narzędziem do pozyskania zaangażowania na wszystkich poziomach. Będzie ono sercem projektu wdrożenia PRINCE2.

Korzyści i ryzyko będą inne dla każdej organizacji, jednak wiele z nich ma wspólną charakterystykę, do której powinno odwoływać się zarządzanie projektem.

ILX może pomóc przeprowadzić warsztaty służące opracowaniu uzasadnień biznesowych lub przeanalizować uzasadnienia przygotowane przez organizację, a następnie przygotować specjalistyczną ocenę ryzyka.

Więcej informacji:

Ustanowienie biura wsparcia projektu

Na jakie wsparcie mogą liczyć Twoi kierownicy projektu? Ile wsparcia potrzebują? Kto będzie właścicielem dostosowanej wersji PRINCE2? Jak proaktywne biuro projektowe może poprawić wydajność? Jak miałoby wyglądać biuro wsparcia projektu lub centrum doskonałości w Twojej organizacji?

Konsultanci ILX pomogą stworzyć plan takiego centrum doskonałości dla Twojej organizacji. Zdolność do wspierania projektów to kluczowy obszar procesowy dla osiągnięcia trzeciego poziomu Modelu dojrzałości zarządzania portfelami, programami i projektami (P3M3). Jako jedna z pierwszych organizacji doradczych z akredytacją P3M3 (Fundusz ochrony emerytur 2006) ILX może pochwalić się bogatym doświadczeniem w zakresie pomagania organizacjom w rozwijaniu zdolności wspierania projektu, czy to poprzez tworzenie wirtualnego zespołu czy poprzez pracę z istniejącymi już zdolnościami rozwoju procesów wspierania projektów.

Więcej informacji:

Rozwijanie zdolności instytucjonalnej

Rozwijanie zasobów do zarządzania projektami nie powinno zakończyć się na szkoleniach. Plany rozwoju w zakresie coachingu i doradztwa dla kierowników projektów, w połączeniu z dojrzałością zarówno jednostek, jak i organizacji, są kluczowym krokiem w poprawieniu wydajności organizacji.

Konsultanci ILX pomogą Ci stworzyć plan rozwoju dla kierowników projektów, który będzie łączył potrzeby organizacji z indywidualnymi szansami rozwoju. Możemy wesprzeć Twoją organizację w rozwijaniu potrzebnych zdolności, od identyfikacji jej głównych kompetencji, aż po stworzenie i uruchomienie centrów rozwoju.

Zapewnienie zaangażowania

Kluczowym krokiem na drodze do skutecznego wdrożenia jest uświadomienie kierownikom wyższego szczebla, jakie korzyści płyną ze stosowania metodyki PRINCE2.

Jednak niezależnie od tego, jak dobre argumenty przemawiają za przejściem na PRINCE2, czasami nie docierają one do właściwych odbiorców. Jeżeli analiza interesariuszy wykaże, że przekaz nie dotarł do konkretnej grupy, ILX może przyjść z pomocą. Konsultanci ILX posiadają szerokie doświadczenie w rożnych sektorach i pomogą Ci udoskonalić Twój przekaz i dotrzeć z nim tam, gdzie trzeba. Specjalizujemy się szczególnie w następujących obszarach:

Sektor publiczny

 • rząd Wielkiej Brytanii (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
 • organizacje pozaministerialne (Fundusz Publiczny)
 • władze lokalne (CCityC, Leeds, Gateshead Council)
 • policja (Cheshire)
 • straż pożarna i ratownictwo

Sektor prywatny

 • telekomunikacja
 • prawo międzynarodowe
 • wydawnictwo

Narzędzia i techniki

Proces wdrożenia PRINCE2 w Twojej organizacji będzie wymagał zastosowania różnych narzędzi i technik, mających za zadanie odpowiedzieć na następujące pytanie: Na jakim etapie jesteśmy i co należy zrobić dalej?

Narzędzia te mogą być proste lub złożone, w zależności od zasobów i wymogów Twojej organizacji. Mogą one obejmować śledzenie zmian w postaci listy na tablicy, prostego arkusza kalkulacyjnego lub nowej funkcjonalności w Twoim systemie zarządzania przedsiębiorstwem.

ILX pomoże Ci rozpocząć wdrażanie PRINCE2, wspierając Cię i asystując w różnym zakresie, od przygotowania prostych szablonów projektu i zasad punktacji do oceny opisów projektowych, po oprogramowanie śledzące, które pomoże Ci zarządzać przejściem na nowe sposoby pracy.

Na początek znajdziesz tutaj więcej informacji na temat narzędzi opracowanych przez ILX. Stanowią one idealny punkt wyjścia oraz inspirację dla produktów tworzonych na potrzeby Twojej organizacji.