Facebook Pixel
Do 35% zniżki na wszystkie szkolenia e-learningowe
z kodem: ONLINEPL

Modele dojrzałości PRINCE2

Który model dojrzałości jest najlepszy dla mnie?

Model dojrzałości PRINCE2 (P2MM)

1. Przeprowadzany przez certyfikowanego konsultanta PRINCE2 (P2RC).

2. Pozwala organizacjom oszacować, na podstawie oceny, ich dojrzałość w zakresie stosowania metodyki PRINCE2:

 • Zrozumienie najważniejszych praktyk;
 • Identyfikacja najważniejszych praktyk, które muszą zostać wdrożone, aby osiągnąć następny poziom dojrzałości;
 • Składa się z 16 „kluczowych obszarów procesowych”, z których każdy ma zbiór najważniejszych praktyk.

3. Zapewnienie koncentracji na poprawie.

4. Zapewnienie potwierdzonych dowodów dojrzałości na trzech poziomach:

 • wstępny – projekty są rozpoznawane i zarządzane jako projekty
 • powtarzalny – każdy projekt jest realizowany wraz ze swoimi własnymi procesami
 • zdefiniowany – istnieje centralnie sterowany proces projektowy.

Model dojrzałości zarządzania portfelami, programami i projektami (P3M3)

1. Przeprowadzany przez certyfikowanego konsultanta ds. zarządzania programami i projektami (PPMRC).

2. Całościowy model P3M3 składa się z trzech podmodeli:

 • PfM3 – model dojrzałości zarządzania portfelami
 • PgM3 – model dojrzałości zarządzania programami
 • PjM3 – model dojrzałości zarządzania projektami.

3. Składa się on z pięciu poziomów dojrzałości, siedmiu perspektyw, atrybutów i atrybutów standardowych.

4. Ocena zewnętrzna procesu dostarcza potwierdzonych dowodów dojrzałości na następujących pięciu poziomach:

 • rozpoznanie
 • powtarzalność
 • definiowanie
 • zarządzanie
 • optymalizowanie.

5. Siedem perspektyw branych pod uwagę:

 • kontrola zarządzania
 • zarządzanie korzyściami
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie ryzykiem
 • udoskonalenia organizacyjne
 • nadzór organizacji
 • zarządzanie zasobami.

6. Rozwinięty na podstawie modelu SEI.