Facebook Pixel
October sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: HWEEN21PL
Oferta kończy się za:

Modele dojrzałości PRINCE2

Który model dojrzałości jest najlepszy dla mnie?

Model dojrzałości PRINCE2 (P2MM)

1. Przeprowadzany przez certyfikowanego konsultanta PRINCE2 (P2RC).

2. Pozwala organizacjom oszacować, na podstawie oceny, ich dojrzałość w zakresie stosowania metodyki PRINCE2:

 • Zrozumienie najważniejszych praktyk;
 • Identyfikacja najważniejszych praktyk, które muszą zostać wdrożone, aby osiągnąć następny poziom dojrzałości;
 • Składa się z 16 „kluczowych obszarów procesowych”, z których każdy ma zbiór najważniejszych praktyk.

3. Zapewnienie koncentracji na poprawie.

4. Zapewnienie potwierdzonych dowodów dojrzałości na trzech poziomach:

 • wstępny – projekty są rozpoznawane i zarządzane jako projekty
 • powtarzalny – każdy projekt jest realizowany wraz ze swoimi własnymi procesami
 • zdefiniowany – istnieje centralnie sterowany proces projektowy.

Model dojrzałości zarządzania portfelami, programami i projektami (P3M3)

1. Przeprowadzany przez certyfikowanego konsultanta ds. zarządzania programami i projektami (PPMRC).

2. Całościowy model P3M3 składa się z trzech podmodeli:

 • PfM3 – model dojrzałości zarządzania portfelami
 • PgM3 – model dojrzałości zarządzania programami
 • PjM3 – model dojrzałości zarządzania projektami.

3. Składa się on z pięciu poziomów dojrzałości, siedmiu perspektyw, atrybutów i atrybutów standardowych.

4. Ocena zewnętrzna procesu dostarcza potwierdzonych dowodów dojrzałości na następujących pięciu poziomach:

 • rozpoznanie
 • powtarzalność
 • definiowanie
 • zarządzanie
 • optymalizowanie.

5. Siedem perspektyw branych pod uwagę:

 • kontrola zarządzania
 • zarządzanie korzyściami
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie ryzykiem
 • udoskonalenia organizacyjne
 • nadzór organizacji
 • zarządzanie zasobami.

6. Rozwinięty na podstawie modelu SEI.