Facebook Pixel

Czym jest PRINCE2?

Dowiedz się, jak PRINCE2 może pomóc Ci osiągnąć cele i efektywnie zarządzać projektami.

Definicja PRINCE2

PRINCE2 (skrót od angielskiego „PRojects IN Controlled Environments”, czyli „projekty w sterowalnych środowiskach”) jest standardem de facto w zakresie efektywnego zarządzania projektami. Używana szeroko przez rząd brytyjski metodyka PRINCE2 jest również uznana i stosowana w sektorze prywatnym, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na arenie międzynarodowej. Metodyka PRINCE2 jest własnością publiczną i oferuje ogólnodostępne wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami.

Najważniejsze cechy PRINCE2:

 • koncentracja na zasadności biznesowej
 • zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem
 • podejście do planowania oparte na produktach
 • nacisk na podział projektu na etapy, którymi można zarządzać i sterować
 • elastyczność na poziomie odpowiednim do projektu.
Historia PRINCE2

Metodyka PRINCE została opracowana w 1989 roku przez agencję CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), następnie przemianowaną na biuro zamówień publicznych OGC (Office of Government Commerce). W czerwcu 2010 roku funkcje biura OGC w zakresie najlepszych praktyk zarządzania zostały przeniesione do kancelarii brytyjskiego rządu (Cabinet Office).

Metodyka PRINCE pierwotnie opierała się na metodzie zarządzania projektami PROMPT opracowanej przez Simpact System Ltd w 1975 roku i przyjętej przez CCTA w 1979 roku jako standard stosowany we wszystkich rządowych projektach systemów informatycznych.

Metodyka PRINCE została wprowadzona w 1989 roku i skutecznie zastąpiła PROMPT w ramach projektów rządowych. Metodyka ta jest dostępna publicznie, chociaż prawa autorskie pozostają w posiadaniu Korony Brytyjskiej. Metodyka PRINCE2 została opublikowana w 1996 r., a do jej rozwoju przyczyniło się konsorcjum około 150 organizacji europejskich.

Korzyści z PRINCE2 dla Ciebie

Stosowanie PRINCE2 zapewnia lepszą kontrolę nad zasobami oraz bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym i projektowym.  Jest przydatna zwłaszcza dla:

 • osób chcących rozwijać przywódcze umiejętności zarządzania projektami i poprawić swoje perspektywy zatrudnienia
 • kierowników projektów
 • dyrektorów/przewodniczących (sponsorów) projektów oraz
 • organizacji.

Dla osób indywidualnych certyfikat PRINCE2 jest nieocenionym atutem w karierze, ponieważ zwiększa szanse na zatrudnienie i pomaga poprawić efektywność pracy. Ma to zastosowanie na każdym stanowisku. W badaniu AXELOS z 2016 r. wzięły udział osoby pracujące przy zarządzaniu projektami oraz w innych rolach, takich jak IT, kadra kierownicza wyższego szczebla i zarządzanie operacyjne. Wyniki pokazały, że „niezależnie od funkcji, kandydaci uważają, że PRINCE2 przydaje się w ich karierze” (str. 22).

Korzyści z PRINCE2 dla Twojej organizacji

akładany przez PRINCE2 formalny podział odpowiedzialności w projekcie oraz koncentracja na produkcie docelowym projektu (dlaczego, kiedy i dla kogo) zapewni projektom w Twojej organizacji:

 • wspólne, spójne podejście
 • kontrolowane i zorganizowane rozpoczęcie, fazę środkową i zakończenie
 • stałe porównywanie postępów do planu
 • pewność, że projekt cały czas ma uzasadnienie biznesowe.
 • Więcej korzyści znajdziesz w sekcji „Dlaczego PRINCE2?”.

Badanie PricewaterhouseCoopers z 2007 roku, pokazało, że „istnieje większe prawdopodobieństwo, że projekty o wyższej wydajności będą obsadzone certyfikowanymi kierownikami projektów” (str. 9). W badaniu Arras People z 2011 r.  PRINCE2 był najbardziej popularnym wśród wszystkich certyfikatów, które umożliwiają bardziej wydajne zarządzanie projektami (str. 6).

Raport PRINCE2 opracowany przez AXELOS w 2016 r. badał poziom wdrożenia PRINCE2 przez różne organizacje. Stwierdzono w nim równomierny rozkład jeśli chodzi o poziom wdrożenia PRINCE2, bez względu na rozmiar organizacji (str. 30). Metodyka PRINCE2 jest przydatna zarówno w małych, jak i dużych firmach, szczególnie dlatego, że jest tak elastyczna i kompatybilna z metodami zwinnymi.

Kwalifikacje i szkolenia PRINCE2

Oferujemy następujące szkolenia PRINCE2: 

PRINCE2 Foundation (Wirtualne Online & Szkolenie stacjonarne)
Szkolenia są wprowadzeniem do metodyki, zasad, tematów i terminologii zarządzania projektami PRINCE2 i są przeznaczone dla każdego, kto chce stać się kompetentnym członkiem zespołu projektowego.

PRINCE2 Practitioner (Wirtualne, Online & Szkolenie stacjonarne)
Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, kto zdał egzamin PRINCE2 Foundation, PMP, CAPM lub IPMA. Ma za zadanie nauczyć, jak w pełni zintegrować i stosować metodykę PRINCE2 w praktyce.

PRINCE2 Foundation i Practitioner (Wirtualne, Online, Online Pakiet Plus, Szkolenie stacjonarne & Mieszana metoda nauczania)
Łączone szkolenie, które najpierw wprowadza do metodyki PRINCE2, a następnie pokazuje, jak ją zintegrować i zastosować w realizowanych projektach.ts.

PRINCE2 Agile Foundation (Szkolenie stacjonarne)
Szkolenie jest wprowadzeniem do zarządzania wg PRINCE2 i tego, w jaki sposób metodyka PRINCE2 współdziała z koncepcjami zwinnymi. Jest przeznaczone dla każdego, kto chce stać się kompetentnym członkiem zespołu projektowego.

PRINCE2 Agile Practitioner (Szkolenie stacjonarne)
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zdały już egzamin PRINCE2, PMP, CAPM lub IPMA. Jego zadaniem jest nauczenie, jak łączyć metody zwinne ze strukturą PRINCE2.

PRINCE2 Agile Foundation i Practitioner (Online, Online Pakiet Plus & Szkolenie stacjonarne)
Łączone szkolenie, które uczy, jak połączyć zwinne metody zarządzania ze strukturą PRINCE2.

Konsulting PRINCE2
Właściwe korzystanie z PRINCE2 wymaga nie tylko szkolenia pracowników organizacji. Aby w pełni wykorzystać zalety PRINCE2, organizacja musi dostosować tę metodykę w taki sposób, aby dawała ona jak najlepsze efekty w zakresie działalności biznesowej.
Czytaj dalej