Meer leren voor minder - tot 30% korting!
Klik hier om alle aanbiedingen te bekijken

Gebruik kortingscode: JUNE24NL
Leer nu, betaal later – betalingsopties nu beschikbaar

Australian Department of Parliamentary Services

PRINCE2® Casestudies

Naast de verantwoordelijkheid voor het parlementsgebouw levert DPS Hansard en uitzendingsdiensten voor het parlement en ICT-, bibliotheek- en onderzoeksdiensten voor leden van het parlement, parlementaire commissies en andere gebruikers van het gebouw.

De diversiteit van diensten die DPS levert, de oorsprong in drie verschillende afdelingen en het scala aan vaardigheden van het personeel binnen het ministerie had ertoe geleid dat er een aantal verschillende projectmanagementsystemen binnen het ministerie werd gebruikt. Deze verschillende systemen betekenden dat de klantenservice, ontwikkeling van business cases, kosteninschatting en risicomanagement van verschillende standaard en kwaliteit zijn. In 2007 nam de product- en dienstontwikkelingsafdeling het besluit om één enkele projectmanagementmethodiek te implementeren, hetgeen leidde tot de introductie van PRINCE2®.

Wat volgde was een opmerkelijke verandering in hoe projecten worden opgeleverd, waaronder een toegenomen besef bij personeel van hun rollen en verantwoordelijkheden in de cyclus van projectmanagement. De sterke besturingsprincipes in PRINCE2 hebben ervoor gezorgd dat besluitvorming wordt toegewezen aan het personeel op het juiste niveau en de facilitering van implementatie van bredere strategieën. Het heeft ook de effectievere betrokkenheid van belanghebbenden in het proces van projectgoedkeuring en projectmanagement mogelijk gemaakt.

De gemeenschappelijke methodiek binnen het ministerie heeft ook aanzienlijke voordelen gebracht.

Alle projectmanagementwerknemers, van projectfunctionarissen tot leden van stuurgroepen hebben PRINCE2-training gekregen. Dit heeft gezorgd voor een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke verwachtingen. Baankansen voor personeel zijn verbeterd door hun gedeelde kwalificaties. Het is nu mogelijk voor projectmanagers om van project naar project te gaan en snel en effectief te kunnen bijdragen. DPS kan ook eenvoudiger ervaren projectfunctionarissen en projectmanagers met PRINCE2-kwalificaties betrekken vanuit de overheidsdiensten en de branche

Klik here  om de volledige casestudie te downloaden en meer te lezen.