Meer leren voor minder - tot 30% korting!
Klik hier om alle aanbiedingen te bekijken

Gebruik kortingscode: JUNE24NL
Leer nu, betaal later – betalingsopties nu beschikbaar

IT-projecten federale overheid VS

PRINCE2® Casestudies

Dit paper laat zien hoe de PRINCE2 projectmanagementmethode projectmanagers bij de federale overheid in de VS ondersteunt bij het opleveren van IT-investeringen terwijl zij voldoen aan de vereisten van de Clinger-Cohen Act en de Capital Planning and Investment Control.

Sinds de bekrachtiging van de Clinger-Cohen Act (CCA) in 1996 vereist de federale overheid van de VS van instanties om het management, overzicht en beheersing van investeringen in informatietechnologie te verbeteren. Bij de CCA neemt de verplichting voor instanties om hun portfolio van IT-projecten te selecteren, beheersen en evalueren in overeenstemming met de principes van Capital Planning and Investment Control (CPIC), een benadering voor investeringsmanagement van IT waarnaar verwezen wordt in de CCA, een centrale plaats in.

In hetzelfde jaar dat de CCA werd ondertekend en van kracht werd, lanceerde de Britse overheid PRINCE2™, een projectmanagementmethode op basis van principes en thema’s, ontworpen om sturing en overzicht te geven voor projecten voor de overheid en opdrachtnemers. Projectmanagers vinden het soms moeilijk om te voldoen aan de eisen van CPIC bij de uitvoering van een project. Toonaangevende handleidingen voor projectmanagement stellen een bepaalde aanpak voor, opdrachtnemers gebruiken een andere, terwijl investeringsoverzichtsgroepen binnen het agentschap de aanvullende eisen van de CCA bij het projectteam benadrukken.

De Information Technology Management Reform Act uit 1996, meestal CCA genoemd, vereist van federale overheidsinstanties in de VS om "informatie met betrekking tot best practices te identificeren en verzamelen" voor het managen van IT-gerelateerde projecten. De CCA identificeert de benadering van de overheid van investeringsmanagement van informatietechnologie als Capital Planning and Investment Control (CPIC). Specifiek vereist de CCA, via toezicht vanuit het Office of Management and Budget (OMB) van de directeur, van elke instantie om effectieve en efficiënte planningsprocessen voor kapitaal in te stellen, om hun investeringen in IT-projecten te selecteren, beheersen en te evalueren. Deze projecten vertegenwoordigen de strategische investering in vaste activa in IT die het IT-portfolio van een instantie definiëren.

Klik hier om de volledige casestudie te downloaden en meer te lezen.