Ontdek je potentieel - Tot 30% korting!
Klik hier om alle aanbiedingen te bekijken

Gebruik kortingscode: SALE0524NL
Leer nu, betaal later – betalingsopties nu beschikbaar

Fouten die vermeden moeten worden bij het implementeren van PRINCE2

Laat geen mensen achter

Omdat projectmanagers normaal de enigen zijn die getraind worden, zijn alleen zij daadwerkelijk op de hoogte van de methode. Projectteams en, nog belangrijker, de senior manager die projecten aansturen, begrijpen vaak niet welke rol zij hebben binnen de methode en bekijken de vermeende "bureaucratische overhead" vaak met argwaan.

PRINCE2 is niet bureaucratisch

PRINCE2 is ontworpen om aangepast te worden aan de behoefte van uw organisatie en geschaald te worden naar de afmeting van elk project. De meeste succesvolle implementaties van PRINCE2 gebruiken de methode als checklist van de processen en documentatie die aanwezig moet zijn zodat een project succesvol kan zijn. Hiermee worden hiaten geïdentificeerd die aangepakt kunnen worden met behulp van de PRINCE2 best practices.

Een succesvolle implementatie van PRINCE2 bevat veel van de vertrouwde werkende praktijken en processen maar is aangevuld met extra processen en beheersinstrumenten waar nodig. Op die manier voelt PRINCE2 vertrouwd en minder als een grote stap.

Stel de norm voor uw organisatie

De PRINCE2-methode is eenvoudigweg een beschrijving van 'best practice’-processen voor projectmanagement etc. en moet als zodanig worden geïnterpreteerd om te voldoen aan de behoeften van elke individuele organisatie. Helaas, als er niet wordt geprobeerd om een enkelvoudige organisatorische focus te creëren, interpreteert elke projectmanager PRINCE2 op zijn of haar eigen specifieke manier, waardoor effectief meerdere methodes worden gecreëerd.

Neem de tijd om PRINCE2 af te stemmen op uw bestaande bedrijfsprocessen

De standaard PRINCE2-methode bevat een uitgebreide reeks processen voor de meeste activiteiten rond projectmanagement. Projectmanagers komen vaak terug van een cursus en proberen dan al deze processen rigide te implementeren volgens de norm, vaak in strijd met de bestaande bedrijfsmethoden en -processen van hun organisatie.

PRINCE2 alleen maakt iemand nog geen projectmanager

PRINCE2 is slechts een methode en is zodanig alleen onderdeel van de vaardigheden en competenties die een projectmanager nodig heeft. De training in de ‘methode’ houdt geen rekening met de noodzaak om andere persoonlijke en projectmanagementvaardigheden te ontwikkelen, alsmede communicatie, planning, teamwerk en flexibiliteit, conceptualisatie, bedrijfsfocus, creativiteit, etc.

Kort gezegd: hoewel effectieve implementatie van PRINCE2 bijna zeker deze ‘methode’-training vereist, is het op zichzelf niet het antwoord. Er zijn veel meer problemen die moeten worden aangepakt voordat verwacht kan worden dat PRINCE2 best practice wordt verankerd binnen de processen en cultuur van een organisatie om de verwachtte voordelen te behalen.